Toetsvragen

Met toetsen is het mogelijk om een toets af te nemen via Blackboard. De docent krijgt op deze manier direct overzicht van deToetsvragen prestaties van zijn/haar studenten; en kan direct een punt toekennen aan de gemaakte toets, of Blackboard dit laten doen. Binnen Zuyd verdient het echter de voorkeur om daarvoor toetsprogramma QMP te gebruiken.

Wat is het?

Wanneer een docent toch ervoor kiest met Blackboard een toets te laten afnemen, dan is dit realiseerbaar. Dit kan eventueel met allerlei uitleg en/of instructies per vraag individueel, net alsof de studenten de toets op papier maken. Op deze manier krijg je direct een overzicht van hoe de studenten de toets gemaakt hebben, en kun je zo eventueel de lesstof aanpassen. Bij het maken van de proeftoets heb je een scala aan verschillende soorten vragen die je kunt maken en toevoegen aan je toets.

Hoe te gebruiken?

Voordat we kunnen zien welke verschillende soorten vragen er allemaal zijn, zal er eerst een toets moeten worden aangemaakt. Dit doe je door naar een door jou gegeven cursus te gaan, waarna je in het configuratiescherm (linksonder) klikt op “Cursustools”, gevolgd door “Toetsen, enquêtes en pools”. Je kunt nu kiezen uit een van deze drie onderdelen.
Klik op “Toetsen”.
Vervolgens kun je in het volgende scherm kiezen om een toets te importeren, of om een toets te bouwen. In dit voorbeeld kiezen we voor de functie bouwen. Met de functie toets importeren is het alleen mogelijk om een eerder, met Blackboard gemaakte, toets te importeren, nadat je deze natuurlijk elders had geëxporteerd. In het volgende scherm word je gevraagd voor Toetsinformatie. Je geeft de toets een naam, een korte beschrijving en desgewenst ook nog korte instructies. Vervolgens klik je op Verzenden.Toetsvragen
  Nu krijg je een kort overzicht te zien van de zojuist gemaakte toets. Er staan momenteel nog geen vragen in, dus hier moet nog het nodige gebeuren. Je kunt nu kiezen uit drie verschillende functionaliteiten zoals “Vraag maken”, “Vraag hergebruiken” en “Vragen uploaden”. Vragen hergebruiken stelt je in staat (de naam zegt het al) om reeds gemaakte vragen te kunnen hergebruiken. Vaak wordt binnen Blackboard het Engelse woord Recycle vertaald naar hergebruiken. Maar in dit geval gaat het daadwerkelijk om het hergebruiken van een vraag. Bij Vragen uploaden kun je een bestand met tekst uploaden, en aan deze vraag een aparte puntentelling toekennen.
We gaan ons echter nu alleen bezig houden met “Vraag maken”. Als je met de muis over de knop gaat, zie je een hele lijst aan verschillende vragen verschijnen. In onderstaand overzicht, worden alle verschillende soorten vragen kort toegelicht.

–        Berekende formule
Met deze vraag kun je een antwoordformule opgeven. Daarnaast is het mogelijk om het bereik aan te passen waarin de vraag nog wordt goed geteld en wanneer niet. Je kunt ook aangeven of de eenheid achter het antwoord moet komen te staan, en of deelpunten toegestaan zijn. Je kunt ook nog de feedback invullen die gegeven wordt als antwoord onjuist is, of die gegeven wordt als het antwoord juist is;
–        Berekende numerieke waarde
Bij deze vraag kun je bij de vraagtekst een berekening stellen en vraag je het antwoord. Je kunt instellen wat de marge is voor een juiste of onjuiste beoordeling, en welke feedback de student in welk geval krijgt;
–       Bestands-antwoord
Je stelt een vraag met behulp van de vraagtekst, en de studenten kunnen hun antwoord geven door een bestand te uploaden vanaf hun computer. Bij deze vraag is het niet mogelijk om Blackboard zelfstandig een punt te laten berekenen, dit moet handmatig worden ingevoerd;
–        Combineren
Bij deze vraag zet je vraag en antwoord in verschillende kolommen, het is aan de student om de juiste vraag aan het juiste antwoord te koppelen. Dit kent een minimum aantal vragen van 4 en een maximaal aantal vragen van 20;
–        Essay
Dit zijn open vragen, waarbij de student een antwoordvlak krijgt waar hij of zij zijn of haar antwoord in kan typen. Deze moeten handmatig worden beoordeeld;
–        Hotspot
Bij deze vragen wordt de student een afbeelding getoond, waarna hij of zij een punt op de afbeelding moet markeren als antwoord. Het gebied waarin geklikt moet worden voor een goede beoordeling is in te stellen;
–        Invul-oefening
Bij deze vragen is het de bedoeling dat de student een exacte tekst invult. De score wordt bepaald aan de hand van de overeenkomst tussen het gegeven antwoord en het daadwerkelijke antwoord. Dit is niet hoofdlettergevoelig, maar kijkt wel naar spelling;
–        Kort antwoord
Ook dit is een vorm van open vragen. Studenten moeten hun antwoorden in kleine tekstvlakken intypen. Deze moeten handmatig worden beoordeeld;
–        Meerdere antwoordmogelijkheden
Ook wel bekend als “Multiple Choice” je vult een vraag in, en de mogelijke antwoorden waaruit de studenten kunnen kiezen. Echter kunnen de studenten ook kiezen voor meerdere antwoorden, en bestaat het maximaal aantal antwoorden uit 20;
–        Meerkeuze
Zelfde als “Meerdere antwoordmogelijkheden”, echter kunnen studenten bij deze soort vragen maar één goed antwoord kiezen;
–        Meervoudige invuloefening
Bij deze soort vragen geef je een tekst op, waarbij je in de tekst speciale tekens kan plaatsen die ervoor zorgen dat woorden wegvallen. Aan de student de taak om de ontbrekende woorden in te vullen. Het aantal weggelaten woorden kunnen er maximaal 10 zijn;
–        Of/of
Dit zijn vragen waarbij antwoorden bestaan uit twee mogelijkheden (Waar/Onwaar of Juist/Onjuist).
–        Opinieschaal/Likert
Dit zijn vragen die eerder bij enquêtes worden gebruikt. De student krijgt meerdere mogelijke antwoorden en moet het antwoord kiezen dat het beste bij zijn gedachte past over het onderwerp;
–        Sorteren
Bij deze vragen moet de student een antwoord geven door een reeks items op de juiste volgorde te plaatsen. Het maximaal aantal items bedraagt 20;
–        Verhaspelde zin
Net zoals bij “Meervoudige invuloefening”, worden bij deze vragen de zinnen verhaspeld door een woord weg te laten. Welke woorden dit moeten zijn, doe je zelf bepalen. De student kan vervolgens kiezen uit een lijst woorden waarbij het juiste word de zin kloppend maakt;
–        Vragenpakket
Bij deze vragen is het de bedoeling dat de student de vraag beantwoord met een vraag. Je kunt opgeven welke termen in het antwoord moeten voorkomen, zodat Blackboard aan de hand van deze richtlijnen een punt kan berekenen;
–        Waar/onwaar
Dit zijn vragen met maar één antwoord van de twee. Er zijn geen deelpunten mogelijk bij deze vragen.

Beperkingen

  • Bij de meeste vragen (zoals meerkeuze, sorteren en verhaspelde zin), is er een maximum aan het aantal mogelijkheden. Het kan echter zo zijn dat je er meer nodig kunt hebben voor bepaalde vragen, maar dit is dan helaas niet mogelijk.
  • Bij een meerkeuzevraag kan er minimaal vier antwoorden worden ingevuld. Heb je maar drie antwoorden, vul dan vier in en verwijder volgens het laatste antwoord (naast het invulvenster van de vraag staat een knop ‘verwijderen’).
Share

Toetsen, enquêtes en pools

Met enquêtes kun je gegevens verzamelen van de cursisten, zoals de mening over een cursus. Met toetsen kun je de kennis van de cursisten testen. Er zijn vele mogelijkheden voor wat betreft de vragen die gesteld kunnen worden. Ook kunnen antwoorden automatisch uitgerekend worden en kunnen cijfers worden toegevoegd en in het Grade Center worden gezet. Lees hier hoe je toetsen, enquêtes en pools aan kunt maken.
Continue reading

Share