Ephorus opdrachten

Ephorus Blackboard assignment

Als er een document ingeleverd moet worden, bestaat altijd de kans dat de door de student geschreven tekst (deels) plagiaat is. Ephorus wordt gebruikt om dit te detecteren. In deze blogpost bespreken we wat Ephorus is en hoe het gebruikt kan worden.

. . . → Read More: Ephorus opdrachten

Instructievideo: Opdracht inleveren voor studenten

Deze instructievideo laat zien hoe je een gemaakte opdracht inlevert:

Opdrachten (voorheen Dropbox)

Het idee achter opdrachten is, dat er bestanden kunnen worden ingeleverd, waar vervolgens door een beoordelaar een cijfer aan kan worden toegekend.

. . . → Read More: Opdrachten (voorheen Dropbox)

Taken

Een taak markeren als niet gestart, gestart of voltooid.

Taken kunnen worden ingesteld door docenten en moeten worden uitgevoerd door studenten. Taken moeten vóór een bepaalde datum zijn uitgevoerd. De student kan aangeven of hij/zij al is gestart of niet, en of de taak al is voltooid of niet. De docent krijgt een overzicht van de studenten die al zijn begonnen of de taak . . . → Read More: Taken

Content Collection: materiaal uploaden

Bestanden slepen of bladeren naar de content collection

In de content collectie bevindt zich het materiaal van een of meerdere cursussen. Hier kan een docent materiaal aan zijn cursus toevoegen. Een student kan alleen iets toevoegen aan bepaalde onderdelen als hij/zij hier rechten voor heeft ontvangen van de betreffende docent. In deze blog wordt uitgelegd hoe je materiaal kan uploaden naar je eigen . . . → Read More: Content Collection: materiaal uploaden