Grade Center: Slimme Weergaves

Vaak wordt in cursussen met groepen gewerkt. Deze kunnen in Blackboard aangemaakt worden (zie daarvoor de pagina “Groep(en) zoeken/openen”).  In het Grade Center kunnen niet direct groepen bekeken worden, alleen individuele personen. Via een kleine omweg is dit wel mogelijk, in dit artikel wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, evenals de andere functies die deze methode met zich meebrengt. Continue reading

Share

Groep(en) zoeken/openen

Het is mogelijk binnen Blackboard, om studenten op te delen in groepjes. Zo kunnen studenten niet alleen binnen de klas, maar ook daar buiten, gemakkelijk via Blackboard samenwerken in hun eigen groep. De docent kan ook eenvoudig van zijn studenten de vorderingen per groepje nauwlettend in de gaten houden. Voor meer controle over studenten en een goede samenwerk omgeving, gebruik je groepen.

Wat is het?

Met (een) groep(en) is het mogelijk om de studenten die zich hebben ingeschreven voor een cursus, in te delen in kleinere groepjes. Dit heeft als voordeel dat de docent een goed overzicht kan creëren, over vorderingen van elk individueel groepje. Daarnaast kunnen er onderling bestanden worden gewisseld binnen het groepje, net alsof men in werkelijkheid in groepsverband aan het werken is.

Hoe te gebruiken?

Voor het openen van een groep of meerdere groepen zijn verschillende manieren voorhanden. Zo is het mogelijk om als docent een groep handmatig te vullen met studenten, of om studenten de kans te geven om zichzelf in te schrijven. Hoe dit in zijn werk gaat wordt hieronder in eenvoudige stappen uitgelegd:

 1. Navigeer naar een cursus waarbij u (een) groep(en) wilt maken.

  Groepen binnen het Configuratiescherm

  Waar groepen te vinden zijn binnen Configuratiescherm

 2. Links onder in het Configuratiescherm, open je het onderdeel “Gebruikers en groepen”, gevolgd door het klikken op de knop “Groepen”.
 3. Je krijgt nu de mogelijkheid om een enkele groep te maken, of om direct meerdere groepen in de cursus aan te maken. Voor een enkele groep, klik je op “Eén groep maken”. Voor meerdere groepen, klik je op “Groepsset maken”. Voor dit moment gaan we kijken hoe we een enkele groep kunnen maken.

Eén enkele groep aanmaken:

 1. Klik op “Eén groep maken, gevolgd door een klik op “Zelfinschrijving”. Je kunt er ook voor kiezen om zelf te kiezen welke studenten in welke groep moeten komen. Als je dit wilt, kies je voor “Handmatige inschrijving”. Het enige verschil tussen deze twee opties, is dat je, als je voor “Handmatige inschrijving” hebt gekozen, een lijstje krijgt te zien met alle geregistreerde studenten voor de cursus, waaruit je kunt kiezen wie wel, en wie niet aan de groep moet worden toegevoegd (item 4. Lidmaatschap).
 2. In het volgende scherm, krijg je verschillende opties die je kunt instellen voor uw groep, zoals Naam, Beschrijving, Beschikbaarheid van tools etc.
 3. Geef je groep een Naam (deze is verplicht) en geef ook aan of de Groep beschikbaar moet zijn voor studenten of niet. Bij Beschikbaarheid van tools, kun je kiezen welke tools je wilt toekennen aan de groep. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit Bestandswisseling, Blogs, E-mail etc.
 4. Bij item 4. Aanmeldopties, hoef je alleen iets in te vullen, als je bij item 1. Informatie over groep, bij Groep beschikbaar, hebt gekozen voor “Alleen via aanmeldingsblad”. Alleen “Naam van aanmeldingsblad” is verplicht om in te vullen.
 5. Als alles naar wens is ingevuld, klik je op “Verzenden”. Je hebt nu een groep aangemaakt.

  Kiezen welke studenten tot de groep behoren

  Tool waarmee gekozen kan worden welke studenten tot welke groep behoren

Groepsset maken:

 1. Klik op “Groepsset maken”, gevolgd door een klik op “Zelfinschrijving”. “Willekeurige inschrijving” vraagt hoeveel groepen je wilt maken óf hoeveel studenten per groepje je wilt hebben, waarna Blackboard automatisch het juiste aantal groepjes maakt en studenten koppelt aan groepjes in willekeurige volgorde. Hebt je bijvoorbeeld 24 studenten en je wilt 6 groepjes, dan doet Blackboard aan ieder groepje automatisch 4 studenten toekennen. Wil je 4 studenten per groepje, dan zal Blackboard automatisch 6 groepjes aanmaken.
 2. In het volgende scherm, krijg je verschillende opties die je kunt instellen voor je groep, zoals Naam, Beschrijving, Beschikbaarheid van tools, etc.
 3. Geef je groep een Naam (deze is verplicht) en geef ook aan of de Groep beschikbaar moet zijn voor studenten of niet. Bij Beschikbaarheid van tools, kun je kiezen welke tools je wilt toekennen aan de groep. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit Bestandswisseling, Blogs, E-mail etc.
 4. Bij item 4. Aanmeldopties, hoef je alleen iets in te vullen, als je bij item 1. Informatie over groep, bij Groep beschikbaar, hebt gekozen voor “Alleen via aanmeldingsblad”. Alleen “Naam van aanmeldingsblad” is verplicht om in te vullen.
 5. Bij item 5. Opties groepsset, dien je aan te geven hoeveel groepjes je wilt.
 6. Als alles naar wens is ingevuld, klik je op “Verzenden”. Je hebt nu groepjes aangemaakt.

Groep-zelfinschrijving:

Informatie wordt later toegevoegd

Beperkingen

 • Zoals je wellicht hebt gezien bij item 3. Module instelling aanpassen, is het mogelijk dat gebruikers van een groep, deze kunnen aanpassen naar eigen wens. Dit is echter wel beperkt tot kleur, banner en andere kleine veranderingen.
 • Als je een groepsset aanmaakt, dan maakt Blackboard de hoeveelheid groepen aan zoals je hebt opgegeven, met ieder dezelfde naam gevolgd door een nummer. Dit heeft tot gevolg dat je iedere groep moet herbenoemen, wilt je een eigen structuur handhaven.
Share