Ephorus opdrachten

Ephorus Blackboard assignment

Als er een document ingeleverd moet worden, bestaat altijd de kans dat de door de student geschreven tekst (deels) plagiaat is. Ephorus wordt gebruikt om dit te detecteren. In deze blogpost bespreken we wat Ephorus is en hoe het gebruikt kan worden.

. . . → Read More: Ephorus opdrachten

Grade Center: Slimme Weergaves

Vaak wordt in cursussen met groepen gewerkt. Deze kunnen in Blackboard aangemaakt worden (zie daarvoor de pagina “Groep(en) zoeken/openen”). In het Grade Center kunnen niet direct groepen bekeken worden, alleen individuele personen. Via een kleine omweg is dit wel mogelijk, in dit artikel wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, evenals de andere functies . . . → Read More: Grade Center: Slimme Weergaves

Instructievideo: Opdracht inleveren voor studenten

Deze instructievideo laat zien hoe je een gemaakte opdracht inlevert:

Instructievideo: Toets maken voor docenten

In deze instructievideo wordt uitgelegd hoe een toets in Blackboard gemaakt kan worden.

Opdrachten (voorheen Dropbox)

Het idee achter opdrachten is, dat er bestanden kunnen worden ingeleverd, waar vervolgens door een beoordelaar een cijfer aan kan worden toegekend.

. . . → Read More: Opdrachten (voorheen Dropbox)