Blackboard migratie update 13 mei 2016

Migratie Info

Update 13 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Vanmorgen en vanmiddag hebben Key Users een groot aantal van de opnieuw gekopieerde cursussen bekeken en goedgekeurd. Zij hebben daarna groen licht gegeven voor de beschikbaar stelling. Dit betekent dat zo gauw alle cursussen overgezet zijn (op dit moment resteert nog een 40-tal cursussen) de laatste test kan gebeuren door de Functioneel Beheerder. Daarna wordt Blackboard beschikbaar gesteld en na enige tijd ontvangen jullie daarover een mail. In die mail staat ook wat wel en nog niet mogelijk is in Blackboard.

Houdt deze site en je Zuyd-mailbox bij om daarover geinformeerd te worden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team


 

Dear Blackboard user,

This morning and this afternoon, Key Users reviewed a large amount of rearchived courses. They approved the outcome of this restore proces. Consequently, after all courses have been restored (still some 40 courses need to be restored at this moment) the final test will be done by the Functional Manager. After that Blackboard will be made available to all users and after some time you will receive an email regarding using Blackboard. Also, this mail describes wat functionality is and is not available in the current version of Blackboard.

Please check this site and your Zuyd mail inbox regularly for updates.

Kind regards

The Blackboard Team

Share

Blackboard migratie update 12 mei 2016

Migratie Info

Update 12 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboardgebruiker,

Nadat gisteren de Key Users een No Go gaven op de Blackboardmigratie, is begonnen met het opsporen en oplossen van de oorzaak van die storing.
Gisternamiddag is de storing opgelost en is gestart met het opnieuw archiveren van ruim 400 van 1500 cursussen en organisaties. In de loop van deze ochtend was die actie afgerond en zijn we na enige voorbereiding begonnen met het importeren van deze herstelde cursussen in de nieuwe omgeving.

Wanneer dit in datzelfde tempo uitgevoerd wordt, zal de laatste cursus aan het begin van de vrijdagavond opgenomen zijn. Eerder op de dag zullen de Key Users gevraagd worden hun oordeel te geven op de cursussen die dan gereed zijn. De finale test zal door de Functioneel Beheerder gebeuren. Bij een positieve uitslag wordt direct daarna Blackboard beschikbaar gesteld, vrij gegeven.

Houdt deze site bij om daarover geinformeerd te worden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team


 

Dear Blackboard user,

Immediately after the Blackboard Key Users qualified the update as a No Go, we started tracking and solving the cause of the issue that caused this No Go.
Yesterday afternoon, this issue was resolved and preparations were made to restart archiving 400 of the 1500 courses and organizations. In the course of yesterday morning this was finished and these archives were being restored into the new environment.

It is estimated that the last archive will be restored late friday afternoon. Earlier that day, the Key Users will be asked to review the check they did on restored courses and organizations, knowing is is not a complete set of courses and organizations. After completing the restore process the Functional manager will do the final testing. If both tests turn out OK, Blackboard will be set to being available after that.

Check this site regularly for updates .

Kind regards

The Blackboard Team

Share

Blackboard migratie update 11 mei 2016

Migratie Info

Update 11 mei 2016,

Beste Blackboardgebruiker,

Vanmorgen is de acceptatietest voor de nieuwe Blackboardomgeving uitgevoerd door de Blackboard Key Users. Zij hebben geconstateerd dat een aantal cursussen niet volledig zijn overgezet naar de nieuwe omgeving. Dit was een showstopper. Een aantal andere, kleinere issues waren dat niet.

Daarna is door Blackboard gezocht naar de oorzaak hiervan.

Deze is gevonden en de oplossing daarvoor wordt op dit moment uitgevoerd zodat direct daarna kan worden begonnen met het re-archiveren van deze cursussen en organisaties. Tenslotte worden deze cursussen en organisaties, donderdag, opnieuw ge-importeerd in de nieuwe omgeving. Een finale test met Key Users zal uitwijzen of de omgeving daarna opengesteld kan worden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team

Share

Blackboard migratie update 10 mei 2016

Migratie Info

Update 10 mei 2016,

Beste Blackboardgebruiker,

Beseffende welke overlast het oplevert wanneer Blackboard niet beschikbaar is, is gekeken naar een manier om tussentijds delen van Blackboard voor jullie beschikbaar te stellen. Mits de acceptatietest door de Blackboard Key Users voorspoedig verloopt wordt aan het einde van woensdagochtend 11 mei Blackboard weer voor gebruik, deels, open gesteld.
Met deze nieuwe versie krijgen jullie onder andere de beschikking over:

 • Weer een werkende Document-Upload optie voor het inleveren van opdrachten;
 • Betere tools voor het in de gaten houden van je studievoortgang;
 • Up-to-date bescherming bij het werken in deze browser-based omgeving;
 • Modernere vormgeving.

Maar let wel!

De volgende onderdelen zijn nu nog niet beschikbaar maar zullen in de komende dagen wel beschikbaar komen. Dit wordt gecommuniceerd via de Dr. Blackboard (=deze) site. Je krijgt hier geen aparte mail van:

 • Alle documenten die je had opgeslagen onder “Mijn Inhoud”;
 • Alle documenten die vanuit de Bibliotheek beschikbaar waren gesteld onder “Library” en “Institution”;
 • Het uploaden van opdrachten via een Ephorusopdrachten (dit heeft bij ons een hele hoge prioriteit);
 • (voor cursusleiders) Het gebruiken van de module: Group Enrollment;
 • Het gebruiken van de Avans Inschrijftool.

Ondanks het feit dat dit nieuwe systeem te uit en te naar getest is, kan het natuurlijk altijd zo zijn dat er functionaliteiten niet werken zoals ze bedoeld zijn (behalve de uitzonderingen hierboven). Maak dit dan kenbaar via deze link.

Tenslotte,

Houd de pagina’s op Dr. Blackboard goed in de gaten. Deze nieuwe versie bevat een massa aan nieuwe, handige tools en functies die daar beschreven en behandeld zullen worden.

Morgenavond, of zoveel eerder als zinvol is, volgt er via dit communicatiekanaal weer een statusupdate.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team

Share

Blackboard migratie update gaat Live

Migratie Info

Update 11 mei 2016,

Beste Blackboardgebruiker,

 

Vermits er een akkoord van de Key Users is, gaat vandaag de nieuwe versie van Blackboard, Live. Daarna staan de volgende restpunten op het programma

 • Overall
  • Verbeteren performance
 •  Courses
  • Herbouw/migratie van de Course catalog
 • Content System
  • Herbouw Content System Users
  • Vullen User dirs met persoonlijke data
  • Herbouw Institution
  • Herbouw Library
 • Building Blocks
  • Installatie en herbouw Avans Inschrijftool
  • Installatie Group Enrollment
  • Installatie en herbouw Ephorus

 

 

Houd deze pagina’s op Dr. Blackboard goed in de gaten. Deze nieuwe versie bevat een massa aan nieuwe, handige tools en functies die daar beschreven en behandeld zullen worden.

Met vriendelijke groeten

Het Blackboard Team

 

Share