Blackboard migratie update 30 mei 2016

Migratie Info

Update 30 mei 2016, (English version below)

Beste Blackboard gebruiker,

Zoals uit de berichtgeving van de afgelopen weken is gebleken, is team Blackboard samen met de leverancier nog druk aan de slag om alle functionaliteiten in de nieuwe Blackboardomgeving werkend te krijgen en data over te zetten van de oude naar de nieuwe omgeving. Helaas is het noodzakelijk om hierbij technische wijzigingen in het systeem door te voeren. Tijdens het uitvoeren van deze wijzigingen is Blackboard helaas niet beschikbaar voor de gebruikers. Om enerzijds de hinder zoveel als mogelijk te beperken en anderzijds toch redelijke progressie te kunnen maken zullen de technische wijzigingen zoveel als mogelijk worden samengevoegd tot acties waarbij Blackboard maximaal een uur niet beschikbaar is. Tot nader bericht zal dit in principe dagelijks plaatsvinden tussen 22.00 en 23.00 uur (ook in de weekenden).

Team Blackboard

Zodra er de komende dagen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, ontvang je hiervan bericht via Dr. Blackboard en Zuydnet.


 

Dear Blackboard user,

As you noticed from this site in the past few weeks, Team Blackboard is in cooperation with Blackboard putting every effort in getting the software back into shape again, and to restore all the data from the old environment into the new. Unfortunately it is necessary to make same technical alterations to the system. While making these changes, Blackboard will be unavailable to the users. To limit these inconveniences as much as possible ont he one hand, but make as much progress as possible on the other hand, all necessary changes are combined into one serie of actions with a maximum downtime of 1 hour. Until further notice, these actions will take place, daily from 22:00 to 23:00, weekends included.

Team Blackboard

If there are new developments in the next few days, you will receive this info through this site and ZuydNet.

 

 

Share