Het geven van Opdracht-Feedback met Box

Op 3 januari 2018 is de Crocodoc functie (het inline graden van opdrachten en het geven van feedback) vervangen door de een tool met dezelfde functies, genaamd BOX.

Wat is het?

Box, net als voorheen Crocodoc, geeft de docent de mogelijkheid ingeleverde documenten te bekijken, te beoordelen en van kommentaar te voorzien.

Hoe werkt het?

Onderstaande beschrijving gaat er van uit dat je als docent bent ingelogd in Blackboard en een cursus hebt geselecteerd waarin je minimaal de rechten van ”Beoordelaar” hebt.

Ga in het linker menu naar de optie Gradecenter en kies voor Opdrachten. Deze optie wordt alleen zichtbaar wanneer er daadwerkelijk inlever-opdrachten in de cursus aanwezig zijn. Het Gradecenter wordt geopend en alleen de kolommen die een opdracht bevatten worden getoond.

Wanneer een student een opdracht heeft ingeleverd, klik dan op de chevron achter zijn/haar naam. En kies voor het beoordelen van een bepaalde inleverpoging. Wanneer de opdracht meedere inleverpogingen toestond en de student dit ook gedaan heeft, staan al deze pogingen hier vermeld. Wanneer je een poging kiest verschijnt een scherm vergelijkbaar als onderstaande afbeelding met daarin het ingeleverde document.

In het linker deel van het scherm kan feedback gegeven worden op het ingeleverde document en in het rechter deel van het scherm kan het document een beoordeling krijgen. Deze beoordeling wordt ook zichtbaar in de kolom in het Grade Center.

Het leveren van kommentaar op de ingeleverde tekst kan op een aantal manieren:

  1. Dubbelklik op een woord en er verschijnt een stift en een tekstwolk-ikoon. Kies de stift om dit woord te markeren en kies het wolkje om een opmerking te plaatsen;
  2. Selecteer een stuk tekst en bovenstaande opties verschijnen eveneens;
  3. Klik op eerder gemarkeerde tekst of geleverd kommentaar en er kan kommentaar toegevoegd en/of verwijderd worden.

In de balk boven het ingeleverde document staan aan de rechter kant 3 ikonen met de volgende betekenis:

  1. Verander de selecteermodus;
  2. Print het originele document;
  3. Download het originele document.

Beperkingen?

  • Deze functionaliteit zal niet mee-gemigreerd worden naar de nieuwe DLO;
  • De tool is getest en beschikbaar in Chrome en IE, maar niet in alle versies van FireFox.
Share