Migratie Blackboard op 6/7/8 juni aanstaande

Op 6, 7 en 8 juni wordt bij Zuyd Hogeschool een migratie uitgevoerd naar een volgende Blackboardversie. Dit artikel beschrijft welke consequenties dit heeft voor de beschikbaarheid van Blackboard op die dagen.
[English version below]

Wat is het?

Met regelmaat worden systemen als Blackboard bij Zuyd Hogeschool gemigreerd naar een nieuwe versie. Zo’n nieuwe versie biedt dan nieuwe functionaliteiten of lost onvolkomenheden op in de bestaande software. Op 6, 7 en 8 juni 2017 wordt Blackboard geüpgrade van versie 2015 Q4 naar 2016 Q4. Gedurende deze migratieperiode is Blackboard niet beschikbaar voor gebruik. Wanneer je in die periode met je browser gaat naar de URL https://Blackboard.zuyd.nl kom je op een pagina terecht die beschrijft dat er op dat moment onderhoud gepleegd wordt.

Hoe werkt het?

In tegenstelling tot de vorige migratie, in april/mei 2016, vindt er deze keer geen migratie plaats van data. Alleen de software wordt geüpdate. Dit betekent ook, dat na de migratie functionaliteiten als portfolio’s, gebruikersdocumenten, cursusdocumenten ongewijzigd beschikbaar zijn. Ook betekent dit dat de doorlooptijd aanzienlijk minder is en de risico’s nagenoeg 0 zijn.

Planning

Op maandag Tweede Pinksterdag 5 juni is Blackboard nog beschikbaar. Vanaf dinsdag 6 juni om 8:30 wordt de toegang tot Blackboard stop gezet en begint de migratie. Naar verwachting is deze afgerond in de loop van 8 juni.

Communicatie

Voor, tijdens en na de migratie word je op de volgende wijzen ge-informeerd:

  • Hier op Dr. Blackboard vind je alle relevantie informatie met betrekking tot de migratie en tot wijzigingen in de nieuwe Blackboardversie;
  • Op het twitteraccount https://twitter.com/DrBbZuyd wordt actuele informatie getoond over de voortgang van de migratie. Alle Last Minute info vind je dus daar.
  • Neem voor meer info, contact op met je docent of Blackboard key User

Beperkingen?

  • Blackboard is in deze periode niet beschikbaar. Zorg er daarom voor dat je op een andere plek toegang hebt tot eventueel benodigde documenten;

What is it?

On a regular basis systems, like Blackboard, are being migrate to a newer version. Such a new version offers new features or fixes issues. On june 6th, 7th and 8th 2017 Blackboard will be migrated from version 2015 Q4 to version 2016 Q4. While migrating, Blackboard is not available for use. If, i nhtat ime fame, you should land on the URL https://Blackboard.zuyd.nl you are presented a so called “Sorry page”, saying that Blackboard is under maintenance.

How dos it work?

In contrast to the previous migration in april/may 2016, no data is being migrated. It is a so called in place, software migtration. This also means that on june 9th, functioanlites like Portfolios personal docuemts, course documents are untouched and availablie like before. Time to migrate is significantly less and the risks involved are practically zero..

Planning

On Monday June 5th, Blackboard is still available. As of June 6th, 8:30 access to Blackboard is stopped. and the migration will start. We expect to end this migration successfully on June 8th in the afternoon.

Communication

While migrating, before and afterwards relevant information is coming to you through:

  • This site on migration topics and how to use blackboard after migration;
  • the twitteraccount https://twitter.com/DrBbZuyd. This is the channel on which migration progress info is published while migrating. All Last Minute info can be found here.
  • For more info, contact your Instructor or Blackboard KeyUser

Limitations?

  • Blackboard is unavailable in this time frame. Make sure that you have all necessary info (documents and the like) available elsewhere.
Share