Aanleveren gegevens voor deelnemers in Blackboard

Wat is de juiste wijze om (handmatig) gegevens aan te leveren van deelnemers in Blackboard?

Wat is het?

Standaard worden studenten na aanmelding automatisch ingeschreven in Osiris en van daaruit in omliggende systemen zoals Blackboard. In uitzonderingssituaties is het gewenst studenten via een inleesbestand in te lezen in Blackboard. Onderstaande instructie beschrijft de handelwijze om dat te bereiken door zelfgemaakte bestanden aan te bieden via de Blackboard Functioneel Beheerders.

Hoe werkt het?

In het kort werkt de procedure als volgt:

 1. Download van deze pagina het sjabloon
 2. Vul de gevraagde gegevens in en bewaar het bestand met de benaming: Cohort-users-Opleiding-verwerkdatum.xlsx, bijvoorbeeld: 2016.2017.users.ERGO.20161124
 3. Mail dit naar drblackboard@zuyd.nl
 4. Functioneel Beheer BlackBoard importeert dan dit bestand
 5. Functioneel Beheer Blackboard rapporteert evenuele foutmeldingen terug aan de aanvrager

Het inleesbestand

Dit bestand bestaat uit twee delen: De eerste regel is een verplichte rij kolomkoppen. Deze dient ongewijzigd te blijven. Vanaf regel 2 vul je de daadwerkelijk gegevens in van de cursisten. Per student wordt 1 regel gebruikt. Een voorbeeld:

EXTERNAL_PERSON_KEY;USER_ID;SYSTEM_ROLE;INSTITUTION_ROLE;PASSWD;FIRSTNAME;MIDDLENAME;LASTNAME;EMAIL
DevriesABC;DevriesABC;None;Student;vulhierzelfeenwachtwoordin;Anton;De;Vries;DevriesABC@Ziggo.nl
bekersn;bekersn;None;Staff;vulhierzelfeenwachtwoordin;Norbert;;Bekers;familiebekers@tele2.nl

Kolom 1 en 2 zijn identiek en niet hoofdlettergevoelig
Kolom 3 is standaard: None
Kolom 4 is Student of Staff
Kolom 5 is een dummy wachtwoord. Na aanmaak van het account dient dit door de gebruiker zelf zo spoedig mogelijk veranderd te worden volgens deze instructie, in een wachtwoord dat voldoet aan de Zuyd-policy:

 • Minimaal aantal karakters in een wachtwoord: 8.
 • Maximaal aantal karakters in een wachtwoord: 512.
 • Het wachtwoord bevat ten minste 3 van de 5, volgende kenmerken:
  • 1. Hoofdletters van een Europese taal (A tot Z, met diacritische tekens, Grieks en Cyrillische tekens).
  • 2. Onderkast letters van een Europese taal (a tot z, scherpe-s, met diacritische tekens, Grieks en Cyrillische tekens).
  • 3. Base 10 getal (0 tot 9).
  • 4. Niet Alfanumerieke tekens: ~!@#$%^&*_-+=`|\()}{[]:;”‘<>,.?/. Gebruik van sommige van deze karakters is niet aan te raden bij sommige Zuyd-systemen waaronder Blackboard.
  • 5. Unicode karakters gecategoriseerd als een alfabetisch karakter maar dat geen Hoofdletter of onderkastletter is. Dit is inclusief Unicode karakters in Aziatische talen.
 • Je mag getallen gebruiken in een wachtwoord.
 • Het wachtwoord is Hoofdlettergevoelig.
 • Je mag speciale karakters gebruiken in het wachtwoord.

(Meer info over het gebruik van wachtwoord vind je op: deze plek.
Kolom 6, 7 en 8 zijn de Voor-, middel- en achternaam van de gebruiker
Kolom 9 is het emailadres van de gebruiker

Alle velden zijn verplicht, met uitzondering van de MIDDLENAME. Wanneer de gebruiker geen Middlename (=Voorvoegsels) heeft, dan laat dit leeg.

Beperkingen

 • Er zijn vooralsnog geen beperkingen bekend
Share