Blackboard migratie update 26 mei 2016

Migratie Info

Update 26 mei 2016, (English version below)

Beste studenten,

In navolging op ons eerder bericht over Blackboard van dinsdag 24 mei, kunnen wij mededelen dat er een oplossing gekomen is voor de cursussen waarvan we eerder een foutmelding ontvangen hadden. De verwachting is dat deze uiterlijk vandaag aan het einde van de middag weer beschikbaar zijn.

Zoals we eerder hebben aangegeven kun je voor vragen en/of opmerkingen terecht bij je docent. Je docent zal er vervolgens voor zorgen dat deze op de juiste manier afgehandeld worden in samenspraak met collega’s binnen Zuyd.

Het kan zijn dat links – vanuit referenties, moduleboeken en andere publicaties zoals stageverslagen, projectverslagen en afstudeerscripties – naar Blackboard mogelijk niet meer werken, omdat als gevolg van de migratie de permanente links gewijzigd zijn. Naar een oplossing wordt gezocht. Mocht je dringend een verslag nodig hebben dan is het mogelijk de nieuwe link op te vragen via de bibliotheek. Je kunt je hiervoor melden aan de bibliotheekbalie of mailen naar bibliotheek@zuyd.nl.

 

Zodra er de komende dagen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, ontvang je hiervan bericht via Dr. Blackboard en Zuydnet.

College van Bestuur,

 

Karel van Rosmalen

Kitty Kwakman

Olaf van Nugteren


 

Dear Blackboard user,

Earlier we mentioned receiving errors on certain Blackboard courses. This was on Tuesday, may 24th Now, a solution to this has become available. We expect that you can benefit from this solution by the end of the day.

Like we suggested before, you can contact your lecturor if you have any questions regarding this migration. The lecturor will see to it that your questions or remarks are processed in an orderly manner in consultation with his or her co-workers at Zuyd.

As a result of this migration it is possible that permanent links to and from references, module books and othe publications like internship reports, project reports and graduation thesis’ have been altered. We are looking for a solution on this. In the case that you should need a report urgently, it is possible to make a request for a new link through the library. You make this request at the front desk of your library or through mail at bibliotheek@zuyd.nl.

If there are new developments in the next few days, you will receive this info through this site and ZuydNet.

Board of Directors,

Karel van Rosmalen

Kitty Kwakman

Olaf van Nugteren

 

Share