Extra nieuws over de Blackboard migratie

Migratie Info

Update 20 mei 2016, (English version below)

Beste studenten en medewerkers van Zuyd,

Zoals bekend is Blackboard onlangs gemigreerd naar een nieuwe versie. Na invoering van de update bleken bepaalde content en functionaliteiten niet meer beschikbaar te zijn. Het kan zijn dat je hier hinder van hebt ondervonden. Bijvoorbeeld omdat je sommige documenten niet meer kunt inzien, opdrachten niet hebt kunnen inleveren of ontvangen, of tentamens zijn uitgesteld. Dit is uiteraard een vervelende en onwenselijke situatie, die wij zeer betreuren.

Er werken diverse specialisten met man en macht aan het verder aanvullen van Blackboard. We verwachten dat de meest relevante informatie midden komende week weer beschikbaar zal zijn.

Voor studenten die vertraging hebben opgelopen, zal een passende oplossing gezocht worden in samenspraak met de examencommissies. Uitgangspunt hierbij is dat geen enkele student de dupe mag worden van de verstoring.

Tegelijkertijd met Blackboard werd ook Ephorus overgezet. Om dit plagiaatdetectiesysteem te herstellen was Blackboard zaterdag 21 mei tussen 18.00 en 19.00 uur uit de lucht.

Zodra er de komende dagen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, ontvang je hiervan bericht via Dr Blackboard en Zuydnet.

Met vriendelijke groet,

Zuyd Hogeschool


Dear students and employees of Zuyd,

As known, Blackboard was recently migrated to a new version. After introducing the update certain content and functionalities appeared not available anymore. You may have experienced some difficulties. For example, because you could not find documents, assignments could not be handed in nor received, or examinations have been postponed. This is obviously an unpleasant and undesirable situation, which we greatly regret.

Various specialists are working hard on completing Blackboard. We expect that the most relevant information will be available again next week.

For students who have been experiencing a delay, a solution will be found in consultation with the examination boards. The basic principle is that no student should bear the brunt of the disruption.

Simultaneously with Blackboard, Ephorus was transferred as well. To fix this plagiarism detection system, Blackboard was offline on Saturday, May 21st between 18:00 and 19:00 hour.

If we have any new developments in the next few days, you will receive information through Dr. Blackboard and Zuydnet.

Yours faithfully,

Zuyd University of Applied Sciences

Share