HowTo: Een groep in een cursus maken en openen voor zelfinschrijving

Het is mogelijk binnen Blackboard, om studenten in te delen in groepen. Zo’n groep kan voor verschillende doelen worden gebruikt. De inschrijving in een groep kan door zelfinschrijving. Hoe dat werkt wordt hier beschreven.

Wat is het?

Voor de Docent

Bij het bouwen van een cursus kan gekozen worden voor het aanmaken van groepen. Groepen kunnen gebruikt worden voor het selectief aanbieden van tools of voor het maken van views in het grade center. Op andere pagina’s is hier meer info over te vinden.

Bij de aanmaak kan gekozen worden voor het vullen van deelnemers door middel van Zelfinschrijving. Volg daartoe deze stappen:

 • Open de cursus
 • Ga naar Cursus/Organisatiebeheer, Gebruikers en Groepen, Groepen
 • Ga naar Maken, Zelfinschrijving (al dan niet voor 1 groep of voor een groepsset)
 • 1. Geef de naam en beschrijving van de groep
 • 2. Geef aan welke tools beschikbaar moeten zijn voor de leden van deze groep. Dit heeft alleen betrekking op groepstools. Tools die bedoeld zijn voor gebruik in de gehele cursus worden elders vastgesteld
 • 3. Sta toe of verhinder dat groepsleden modules binnen de groepsruimte mogen aanpassen. Niet toestaan is in de regel een goed uitgangspunt
 • 4. Wanneer extra instructies gewenst zijn tijdens het aanmelden door de Student, dan kunnen deze hier vermeld worden. Ook kan aangegeven worden uit hoeveel elden de groep maximaal bestaan en of bij aanmelding de reeds ingeschreven leden van de groep zichtbaar mogen zijn of niet.
 • 5. Groepsopties
  • Bij 1 inschrijving: Kies ervoor om wel of geen Slimme Weergave te maken die in het Grade Center gebruikt kan worden
  • Bij een groepsset: Kies ervoor om wel of geen Slimme Weergave te maken die in het Grade Center gebruikt kan worden. Daarnaast kan aangegeven worden hoeveel groepen op voorhand aangemaakt worden
 • 6. Klik op Verzenden om de veranderingen actief te maken

Studenten kunnen zich nu inschrijven zoals hier beneden beschreven.

Toegang tot de inschrijfoptie voor studenten kan geregeld worden via:

 1. De menu-optie Tools;
 2. De menu-toolkoppeling;
 3. Een koppeling vanuit een inhouds-item.

Voor de Student

Zelfinschrijving in groepen kan uitgevoerd worden door onderstaande stappen uit te voeren. Er wordt hier uitgegaan van de hierboven genoemde aanmaak via optie 1: de menu-optie Tools. Bij een andere manier van beschikbaar stellen, verloopt de aanmelding op soortgelijke wijze.

 • Open de Cursus
 • Ga naar de menu-optie Tools
 • Kies voor de tool: Groepen
 • Er wordt nu een overzicht getoond van de aanwezige groepen die geschikt zijn voor zelfinschrijving
 • Kies nu voor een groep door op aanmelden te klikken
 • Je bent nu aangemeld voor die groep.

Beperkingen

 • Er zijn vooralsnog geen beperkingen bekend
Share