Hoe gebruik ik de inschrijftool?

De inschrijftool is functie in Blackboard om in een cursus of organisatie, deelnemers te vragen een keuze te maken uit een aantal opties.

Wat is het?

De inschrijftool (ontwikkeld door Avans) geeft de mogelijkheid om deelnemers in een cursus te bevragen op 1 of meer keuzes. Elke keuze kan bestaan uit 1 of meerdere antwoordopties (+een open keuze). De keuzes van de deelnemers worden bijgehouden en de deelnemers worden per mail geïnformeerd over de mogelijkheid tot kiezen en de gemaakte keuze.

De tool is na de migratie van Blackboard versie 9.1.13 naar Q4 2015 in mei / juni 2016 niet opnieuw ge-installeerd. Na tests in een nog te realiseren testomgeving zal dit alsnog gebeuren (RH – 20160720)

Hoe?

Voor de docent

De inschrijftool bestaat uit een aantal stappen:

  • Er wordt in een cursus een inschrijflijst aangemaakt;
  • De student wordt geïnformeerd via mail en/of een cursuslink;
  • De student maakt zijn/haar keuze;
  • De resultaten worden verwerkt.

 

De inschrijftool is voor cursusleiders en cursusbouwers beschikbaar in het menu onder Cursusbeheer -> Cursustools -> Inschrijf tool. Itool-2015-07-21
Wanneer er reeds Inschrijflijsten aanwezig zijn in de cursus dan worden deze hier getoond. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid een nieuwe inschrijflijst aan te maken. De melding over een juiste werking wanneer de gebruikte browser FireFox is, is gedateerd. Het euvel is bij Zuyd niet aangetroffen tijdens gebruik van moderne browsers. Itool-2015-07-21-overzicht
Wanneer ervoor gekozen is een nieuwe inschrijflijst aan te maken, of wanneer een bestaande inschrijflijst bewerkt wordt, verschijnt een pagina, vergelijkbaar met de afbeelding hiernaast. Daarop dient een aantal zaken ingevuld te worden.

Toelichting
Algemene beschrijving van het gebruik van het inschrijfformulier
Titel
Dit is de titel van het aan te maken of te bewerken inschrijfformulier
Toelichting
Geef een toelichting op het doel van deze inschrijflijst
E-mail contactpersoon
Alle meldingen rondom deze inschrijflijst worden verstuurd naar dit emailadres
Tekst bevestigingsemail
Nadat een student zijn keuze gemaakt heeft, wordt de tekst in dit kader toegevoegd aan de bevestigingsmail
Announcement
Wanneer er tekst in dit kader is opgenomen, wordt een mededeling geplaatst op de mededelingenpagina van de cursus. Ook wordt daarin automatisch een link opgenomen naar het inschrijfformulier
Max aantal voorkeuren/antwoorden
Dit is het maximaal aantal voorkeuren dat er per vraag vastgelegd kan worden
Rangorde voorkeuren
Hiermee wordt aangegeven of de student een rangorde moet aangeven in zijn keuzes.
Raadplegen keuzeoverzicht
Mag de student bij het beantwoorden van de vraag / keuze, een keuzeoverzicht raadplegen
Verwijderen eigen keuzes
Mag de student eerder gemaakte keuzes, later verwijderen.
Itool-2015-07-21-wijzig1
Middels de optie Beschikbaarheid kan de inschrijflijst voor een bepaalde periode beschikbaar gesteld worden. Geef daarna de inhoud van de vragen en de keuze-opties zoals hiernaast in de afbeelding is weergegeven. Bij elke optie is het mogelijk om een limiet in te stellen op het aantal Studenten dat voor deze optie kan kiezen. Itool-2015-07-21-wijzig2
Na het aanmaken van de inschrijflijst kan vanuit het Inschrijfsysteem de info over een inschrijflijst opgevraagd worden. Dit resulteert dan in een vergelijkbaar kader zoals dat hiernaast staat weergegeven. Wanneer de link naar de inschrijflijst ook opgenomen moet worden in het cursusmenu, gebruik dan de Link uit de eerste optie en plak deze Weblink in een nieuwe menuoptie. Itool-2015-07-21-informatie
De knop Inzien laat de keuzes van de verschillende Studenten zien. Itool-2015-07-21-inzien
Met de knop Mail  in het inschrijflijst-overzicht (zie afbeelding hierboven), kan een zelf op te stellen mail verstuurd worden aan alle studenten die reeds een inschrijflijst beantwoord hebben. Er is geen optie om een mail te versturen aan diegenen die nog geen keuze hebben gemaakt of een vraag beantwoord hebben. Itool-2015-07-21-mail
De knop Export, exporteert een Excel versie van de antwoorden van de inschrijflijst. Deze komt (afhankelijk van de gebruikte browser en diens instellingen) automatisch in de map downloads terecht. Itool-2015-07-21-export
Tenslotte laat de knop Wijzigen een aantal zaken van de inschrijflijst wijzigen, ook nadat deze door een of meerder studenten is ingevuld.

Voor de student

Er zijn 3 manieren waarop je wordt medegedeeld dat je geacht wordt een Vragenlijst in te vullen / Een keuze te maken.

  • Je ontvangt een mail met een link naar het inschrijfformulier;
  • Je komt in het cursusmenu langs de menuoptie voor het inschrijfformulier;
  • Je krijgt via de Blackboard-mededelingen een uitnodiging en een link om het inschrijfformulier te openen.

De werking daarvan is rechttoe-rechtaan. Beantwoordt de vragen en maak daarbij een keuze uit de gegeven antwoordopties. Er zijn maximaal 10 vragen, met maximaal 25 opties per vraag.

Na het versturen van de inschrijflijst, is het mogelijk (wanneer de cursusleider die optie gegeven heeft) de gegeven antwoorden te bekijken en eventueel te herzien..

Beperkingen

  • Er kan wel mail verstuurd worden naar studenten die de vragen beantwoord hebben, maar niet naar studenten die de vragen NIET beantwoord hebben;
  • Er zijn maximaal 10 vragen;
  • Er zijn maximaal 25 antwoorden per vraag.
Share