Het vullen van een Blog

Nadat een Persoonlijke– of een Groepsblog is aangemaakt kan deze beschikbaar gesteld worden. Hierna kan de Blog gevuld worden. De mogelijkheden om dat te doen worden hier beschreven.

Wat is het?

Een blog is een registratie van ervaringen door een student of een groep van studenten. Op de blog kan door andere cursusdeelnemers gereageerd worden. Beoordeling van de Blog door cursusdeelnemers, met de juiste rol, is mogelijk.

Dit artikel refereert aan de functionaliteit in Blackboardversie 9.1.13, terwijl inmiddels versie Q4 2015 in gebruik is. De werking is echter vergelijkbaar.

Hoe?

Wanneer je voor de eerste keer een blog opent wordt en scherm getoond dat vergelijkbaar is met onderstaande afbeelding.

BlogVullenLinks boven staat de title van de Blog. Daaronder de optie om een nieuwe Blog te maken. Aan de rechterkant staat de optie ‘Concepten weergeven’ en het navigatievenster.

Een Blogvermelding maken

Kies deze optie om daadwerkelijk een vermelding aan de Blog toe te voegen.

Elke Blogvermelding bevat een titel en inhoud. Deze inhoud wordt in een tekstvenster ingevoerd waarbij de gebruikelijke bewerk-opties aanwezig zijn. Ook is het mogelijk een bestand aan de Blogvermelding toe te voegen. Vervolgens kan de Blogvermelding gepost (verzonden) worden of als Concept opgeslagen worden. Bij deze laatste optie wordt de Blogvermelding niet meegenomen bij het aantal aanwezige vermeldingen. Dit is belangrijk wanneer de cursusbouwer heeft aangegeven het aantal Blogvermeldingen bij te houden en bij een bepaalde drempelwaarde een sein te geven aan de CursusBeoordelaar  om de Blogvermeldingen te waarderen/beoordelen. Een blogvermelding opslaan als concept zorgt ervoor dat die teller niet opgehoogd wordt.

Navigatievenster

Een verzonden Blogvermelding wordt per week of per maand vermeld in de Index in het Navigatievenster. Dit is afhankelijk van een instelling van de Cursusbouwer. Standaard worden de eigen Blogvermeldingen hier getoond. Met de pijltoetsen kan de index gekozen worden van andere cursus (of groep) bloggers.

Concepten weergeven

Deze knop zorgt ervoor dat in de Index in het navigatievenster een lijst getoond wordt van alle Blogvermeldingen die d status concept hebben.

Beperkingen

Er zijn vooralsnog geen beperkingen bekend

Share