Blackboard Day @ Kennis In Bedrijf

Tijdens Kennis In Bedrijf 2014 maakt het Blackboard Team het voor je mogelijk om in samenwerking met deskundigen van Blackboard zelf antwoord te krijgen op vragen die op dit moment bij jou als cursusbouwer leven. Omdat de deskundige de Nederlandse taal niet machtig is, worden de sessies in het Engels gehouden. De ruimte waarin de sessies gehouden worden is vooralsnog onbekend. Je vindt de website van Kennis in Bedrijf: Hier.

Deze sessies zijn geannuleerd / These sessions have been cancelled

 

 

Dutch English

Wat is het?

What is it?

Zuyd maakt graag gebruik van het aanbod van Blackboard om On Site tijdens Kennis in Bedrijf, samen met een specialist een aantal onderwerpen uit te diepen. Deze sessies zijn aangedragen door de Key Users van Zuyd. De sessies zijn: Blackboard offered to send a specialist to Zuyd, to tackle your course-related Blackboard questions. We are happy to announce that this will take place at the Kennis in Bedrijf event on november 27th, 2014. In collaboration with Blackboard and the Zuyd Key Users these 6 session subjects have been chosen.

Sessies

Sessions

Sessie 1, Ruimte: D.0.300, Tijd: 09:00 – 9:45Verzamel je taken, opdrachten en toetsen als agenda-item in je Blackboardcursussen. Maak het je studenten eenvoudig geen deadline te missen.  Een specialist van Blackboard laat je de kalendermogelijkheden zien in jouw eigen cursussen.Blackboard kent 3 soorten kalenders:

 • cursuskalenders;
 • systeemkalenders;
 • persoonlijke kalenders.

Deze kalenders optimaal gebruiken in je cursussen kan nog een hele toer zijn.

Session 1, Room: D.0.300, Time: 09:00 – 9:45Deliver your tasks, assessments and assignments as Calendar item in your Blackboard courses. Make it easy for your students not to miss a deadline. A Blackboard expert will show you how to use your calendars using the courses, build by you. There are 3 types of calendars in Blackboard:

 • Cours calendars;
 • System calndars;
 • Personal calendars

Creating an optimal use for these calendars in your course can be quite cumbersome.

Sessie 2, Ruimte: D.0.300, Tijd: 10:00 – 10:45Heb je veel cursussen, en zitten daar vaak dezelfde studenten in? Overweeg een Parent / Child structuur.Een specialist van Blackboard laat je aan de hand van je eigen cursussen zien hoe dit in jouw voordeel kan uitpakken. Niet alleen de Parent / Child structuur komt langs. Omdat het hier meestal gaat om het uitdelen van rechten, komen ook andere rechten-gerelateerde onderwerpen langs. Zoals de problemen die vaak ontstaan wanneer portfolios niet gedeeld, maar door het veranderen van machtigingen toegankelijk gemaakt worden.
Altijd al eens willen weten wat de rechten-kenmerken zijn van docenten, examinatoren, cursusleiders, Key Users, Gasten, Beoordelaars, Cursusbouwers en al die andere rollen in je cursus? Dan is deze sessie voor jou.
Session 2, Room: D.0.300, Time: 10:00 – 10:45Are you a curse instructor of many courses. Do these courses usually have a lot of the same students participating? Consider a Parent / Child, set up.By using your own courses, Blackboard’s specialist shows you how you can make this work for you. The question in this set up is how to give the correct rights to the students / teachers. And since rights is the subject of this sessions, other rights related subjects are also addressed, sharing Portfolios for instance.

But also: I am an grader, instructor, Key User, Guest, coursebuilder. What can and can’t I do given the role related rights.

If that is troubling you? This is the session to attend.

Sessie 3, Ruimte: D.0.300, Tijd: 11:00 – 11:45Je Blackboard-cursussen zijn tip-top in orde. Zij sluiten perfect aan op het curriculum. Toch kunnen je cursussen meer voor je studenten opleveren. Gebruik Learning Analytics om de vorderingen van je studenten in je cursussen te monitoren. Een specialist van Blackboard laat je de ins and outs zien aan de hand van je eigen cursussen.Vorderingen van studenten in Blackboard worden vastgelegd in het Grade Center. Ook de weg naar dat moment toe wordt vastgelegd. Het analyseren van die gegevens kan de student voordeel opleveren voor zijn manier van studeren. Het analyseren van in het verleden behaalde resultaten bieden zeker garanties voor de toekomst, zeg maar.

De sessie gaat in op het toepassen van Learning Analytics in onze eigen Zuyd-Blackboard-omgeving.

Session 3, Room: D.0.300, Time: 11:00 – 11:45Your courses are very well organized. Everything you need to teach, is in there. Still, your students can benefit more from your courses. Use Learning Analytics to monitor and coach your students for better results. Blackboard’s specialist shows you the ins and outs of LA by using your own courses.Achievements by students are registered in the Grade Center. Every stop astudent made while getting there is recorded also. Analyzing that behaviour when studying can help them getting there.

 

Sessie 4, Ruimte: D.0.300, Tijd: 13:00 – 13:45In deze sessie worden vaak voorkomende eigenaardigheden besproken. Aan de hand van eigen Zuyd cursussen kun je zien hoe ze binnenkort tot jouw Blackboard-verleden horen. Zo wordt behandeld:

 • Upload van documenten;
 • verdwenen content na verwijderen van een docent-account
 • foutmeldingen bij het toepassen van lesstijlen.
Session 4, Room: D.0.300, Time: 13:00 – 13:45You like to do things in Blackboard your way. That is fine. But some times you may wonder, isn’t there an easier or better way to do this. For example when you are

 • uploading documents;
 • lost content after deleting a teacher’s account;
 • layout errors when using different styles.
Sessie 5, Ruimte: D.0.300, Tijd:14:00 – 14:45Wie gebruikt het niet, de Ipad, de smartphone? Apparaten om gegevens direct bij de hand te hebben. Blackboard gegevens kan ook, maar daar is wel het een en ander voor nodig.Niet alle Blackboardonderdelen zijn even geschikt voor toegang door mobile devices. Deze sessie gaat in op het aanpassen van de cursussen zodat je studenten wel Blackboard mobiel kunnen gebruiken. Session 5, Room: D.0.300, Time:14:00 – 14:45Don’t we all use the Ipad, the smartphone. Devices to have all the data we need right at hand. Sure, that data can be course data too, but your courses need be prepared to be used mobile. Not every Blackboard tool is (by default) suited to be used on mobile devices. This sessions addresses the issues to get your course accessible through mobile devices.
Sessie 6, Ruimte: D.0.300, Tijd: 15:00 – 15:45Adaptive Release betreft het vrijgeven van inhoud aan de hand van cursuscriteria.Deze sessie maakt je cursussen nog waardevoller met Adaptive Releases. Cursusmateriaal ontwikkelen en dit in Blackboard plaatsen zal iedereen beheersen. Maar hoe zit dit nu qua afhankelijkheid in elkaar? Kan ik het zo regelen dat bepaald materiaal ‘verborgen’ blijft totdat de student een bepaald punt behaald heeft of een bepaald bestand bekeken heeft.

Wat kan Adaptive Releases voor mij doen?

Session 6, Room: D.0.300, Time: 15:00 – 15:45Adaptive Release gives the possibility to deliver course content based on course or student related criteria. Your courses can be more valuable, using Adaptive Releases.Most of the instructors are able to develop course material. But what if this material could “interact”. Is it possible to hide certain course content up to the moment the student meets certain criteria? For instance when the student views a file or gets a certain grade.

How can Adaptive Release help me?

Belemmeringen

Limitations

 • Er wordt deze dag niet gewerkt in de productie omgeving maar in een kopie daarvan (genaamd BBDEMO) die dateert van maart dit jaar. Elke wijziging na die datum zit daarom niet in de BBDEMO omgeving. Indien noodzakelijk kan dit wel geregeld worden. Als je dit graag wilt, laat dit dan voorafgaand aan de sessie weten.
 • We will not be working in the actual Live Environment. There is a test environment called BBDEMO that is a copy of the Live environment, made in march of this year. So any changes you made since then, will not be visible, but can be made to, if necessary. Please let us know if you want younger courses to be available, prior to starting the session.
Share