De koppeling van Blackboard met Osiris

Er bestaat een duidelijke relatie tussen het Studie-informatiesysteem Osiris en Blackboard. Zo is het mogelijk op voorhand in Osiris aan te geven in welke Blackboardcursus een groep studenten ingeschreven dient te worden.

Studenten enrollen

Het is mogelijk een cursus in Osiris te koppelen aan een course in Blackboard. Als dit bij een cursus ingericht is vervalt de noodzaak studenten apart te “enrollen” voor Blackboardcursussen. Op het moment dat een student zich met Osiris inschrijft voor een cursus, is hij/zij nagenoeg op hetzelfde moment ook voor de bijbehorende Blackboard course(s) enrolled.

Koppelen van cursussen

Om deze koppeling mogelijk te maken geeft de Blackboardcursusleider aan Bureau Onderwijs door wat het exacte cursus-ID is van de Blackboard cursus die aan de Osiris cursus gekoppeld moet worden.

In Osiris is de werkwijze als volgt:
Bij het aanmaken van een nieuwe cursus in OSIRIS

  • wordt er een werkvorm genaamd B_ELO toegevoegd;
  • In het omschrijvingveld van deze werkvorm wordt het cursus-ID van de reeds bestaande Blackboard cursus ingevoerd. Dit cursus-ID dient door de opleiding te worden aangeleverd. De koppelingsprogrammatuur weet hierdoor bij welke Blackboard cursus een student “enrolled” moet worden wanneer deze zich via Osiris inschrijft. Het is van groot belang dat dit cursus-ID goed doorgegeven wordt, anders werkt de koppeling niet;
  • Voor bestaande Osiris cursussen kan later de werkvorm B_ELO toegevoegd worden.
  • Ook nu wordt in het omschrijving-veld van de werkvorm de cursus-ID van de betreffende Blackboard cursus ingevoerd.
  • Vervolgens moet in het Blok- Tabblad de B_ELO werkvorm nog even aangevinkt worden.

Beperkingen

  • Er zijn vooralsnog geen beperkingen bekend

Share

Leave a Reply