Het vergroten van de limiet van een BB-cursus

Met regelmaat komen er vragen bij de servicedesk binnen over het vergroten van de limiet van een cursus. Hier een uitleg over hoe een cursusleider dat kan aanpakken.

Wat is het?

Door het gebruiken van een cursus, groeit deze. Documenten worden ingeleverd, de cursus wordt gearchiveerd, etc. De omvang van een cursus is beperkt tot 2 GB. De omvang van een organisatie is niet beperkt. Wanneer er behoefte is aan meer ruimte binnen de cursus, kan de cursusleider via de Blackboard Key User een verzoek indienen bij de ICT-servicedesk om de limiet te verhogen.

Hoe te gebruiken?

Hoe zie ik de grootte van mijn cursus?

Ga naar je Content Collection en vervolgens naar ‘Cursusinhoud’. Je ziet nu een overzicht van alle cursussen waar je lid van bent, achter de naam van de cursus staat, naast naam/gewijzigd etc., ook ‘Grootte’ (zie ook de afbeelding). Hier zie je hoe groot de cursus is.

Hoe dien ik een aanvraag in voor het vergroten van het limiet van mijn cursus?

Om deze limiet te vergroten moet de cursusleider een aanvraag indienen bij de ICT-service desk, hiervoor vul je bij hen een formulier in en zij geven dit door aan de Functioneel Beheerder die de limiet verhoogt, zodat je weer bestanden kunt toevoegen aan je cursus. Het formulier vind je ook hier en dien je in te leveren bij de servicedesk.

Beperkingen

  • Het uploaden van documenten kan overigens ook mislukken wanneer de documentgrootte groter is dan 100MB. Dit is geen Blackboard-beperking maar een beperking van de Webserver waarmee Blackboard werkt;
  • Cursussen kunnen tot maximaal 4 GB vergroot worden. Daarna is de werking van de cursus onvoorspelbaar;
  • De grootte van een Organisatie is in principe niet gemaximaliseerd, maar de technische beperking van hierboven geldt ook voor Organisaties.
Share

Leave a Reply