Ephorus opdrachten

Als er een document ingeleverd moet worden, bestaat altijd de kans dat de door de student geschreven tekst (deels) plagiaat is. Ephorus wordt gebruikt om dit te detecteren. In deze blogpost bespreken we wat Ephorus is en hoe het gebruikt kan worden.

Wat is het?

Ephorus wordt gebruikt om plagiaat tegen te gaan. Alle bestanden die digitaal worden ingeleverd door een student worden opgeslagen in een globale gegevensbank voor de hele school. Deze bestanden worden vergeleken met alle bestanden die eerder werden ingeleverd of gepubliceerd werden op Internet, om na te gaan of er geen plagiaat plaatsvindt. Ephorus opdrachten zijn daarom qua aanmaak ook anders dan andere opdrachten.

In het gebruik van de tool Ephorus-opdracht zijn 3 stadia te herkennen:

 1. Het maken van de opdracht door de docent
 2. Het inleveren van de opdracht door de student
 3. Het beoordelen van de opdracht door de docent
 4. Het Uploaden van (standaard) documenten door de docent

Hoe te gebruiken?


Een nieuwe Ephorus opdracht maken (Docent)

 1. Ga naar een gedeelte van je cursus waar inhoud gebouwd kan worden (bijvoorbeeld Opdrachten);
 2. Beweeg over de knop “Beoordeling opstellen”, er klappen nu 3 opties uit. De laatste hiervan is “Ephorus opdracht”. Klik hier op;

  Een nieuwe Ephorus opdracht selecteren

  Een nieuwe Ephorus opdracht selecteren

 3. Voer in het volgende scherm alle benodigde informatie in (titel, instructies, eventuele inhoud toevoegen, opdracht details, opties);
 4. Klik op verzenden.

  Een nieuwe Ephorus opdracht maken

  Een nieuwe Ephorus opdracht maken

De docent heeft daarnaast ook demogelijkheid om zelf documenten te uploaden en te laten controleren op plagiaat. Bijvoorbeeld om documenten te controleren die op een andere manier zijn aangeleeverd dan via de Ephorus-opdracht in Blackboard. Maar ook om een standaard te zetten voor de beoordeling van documenten die later ingeleverd worden.

Ga hiervoor naar Cursustools -> Ephorus Assignment en kies linksboven voor de optie Mijn Documenten. Je verschijnt dan een keuzemenu voor het inleveren van 3 soorten documenten. Bij standaardverwerking krijgt de docent een rapport en zal het document gebruikt worden om andere documenten te controleren op plagiaat. Voor referentiemateriaal krijgt de docent geen rapport. Vertrouwelijke documenten worden niet in de index van de gegevensbank opgenomen om andere documenten op plagiaat te controleren (maar de docent krijgt wel een rapport).

Een Ephorus opdracht inleveren (Student)
Een Ephorus opdracht inleveren is niet veel anders dan een normale opdracht:

 1. Ga naar de plek in Blackboard waar de opdracht zich bevindt;
 2. Voeg een bestand toe;
 3. Klik op verzenden.

  Hoe een Ephorus opdracht voor een student uitziet

  Hoe een Ephorus opdracht voor een student uitziet

Wanneer je op een later moment op dezelfde plek terecht komt wordt daar de mededeling getoond dat de opdracht reeds verzonden is. Diezelfde informatie vind je ook via het Linker Menu in Blackboard -> Tools -> Mijn Cijfers -> Opdrachtnaam. Je vindt daar de datum en het tijdstip waarop je de opdracht verzonden hebt. Wanneer de docent de opdracht beoordeeld heeft, vind je die beoordeling ook daar terug.


Een Ephorus opdracht beoordelen (Docent)
Als een of meerdere studenten de Ephorus opdracht hebben ingeleverd, dan kun je hiervoor een punt bepalen.

 1. Ga naar Cursustools in het Configuratiescherm, klik hierop, en klik daarna op Ephorus Assignment;
 2. Je krijgt een overzicht van alle Ephorus opdrachten in de cursus. Kies degene die je wilt beoordelen;

  De beschikbare Ephorus opdrachten binnen de cursus

  De beschikbare Ephorus opdrachten binnen de cursus

 3. Je ziet nu een lijst van namen van studenten die de opdracht hebben ingeleverd. Daarnaast staan de kolommen Inleverdatum, Document, Gevonden Overeenkomsten, Opmerkingen en Cijfer. Wanneer er meerdere, niet-complete overeenkomsten zijn gevonden, dan wordt de vondst met het hoogste percentage weergegeven. Als er niks is gevonden, dan staat hier “0%”.

  Een overzicht van de ingeleverede opdrachten

  Een overzicht van de ingeleverede opdrachten

 4. Je kunt op het chevron (neerwaartse pijltjes) naast de status in deze kolom klikken voor de opties: Toon Rapport, Overdoen en Maak vertrouwelijk. Bij Overdoen krijgt de student een nieuwe poging om een document in te leveren. Bij Maak vertrouwelijk wordt het ingeleverde document uitgesloten van deelname aan de gegevensbank. Nieuw ingeleverde documenten van andere studenten worden niet gecontroleerd op plagiaat met dit document.
 5. Je kunt nu bij “3. Soort rapport” kiezen voor een samenvatting of een gedetailleerd rapport wanneer de score ongelijk 0 of 100 is. Deze wordt bij onderdeel 5 weergegeven. Bij onderdeel 4 kun je zien welke bronnen gevonden zijn. Je kunt hier aanvinken welke bronnen moeten worden weergegeven in het rapport.
 6. Als je klaar bent met het bekijken van het rapport kun je bij onderdeel 2 een punt invullen, en eventuele feedback geven en notities maken voor de student.

  Een rapport van een Ephorus opdracht

  Een rapport van een Ephorus opdracht

 7. Klik onderaan de pagina op OK als je klaar bent met alles.


Een document door Ephorus laten scannen (Docent)

Het kan raadzaam zijn om in een cursus een document op voorhand aan Ephorus aan te bieden. Deze optie is beschikbaar voor elke cursusleider.

Binnen de cursus, ga naar Cursusbeheer -> Cursustools -> Ephorus Assignment. Je krijgt dan een overzicht van de aanwezige Ephorus-opdrachten in die cursus. Klik op de knop Mijn Documenten en het volgende scherm verschijnt. 2015_05_29_08_19_49_ephorusupload1
De optie Mijn Documenten van de Ephorus-tool komt in 3 smaken. De upload van standaard documenten, referentie materiaal en vertrouwelijke documenten.Verder staan ook de reeds eerder geüploade documenten vermeld. 2015_05_29_08_19_49_ephorusupload2

 

Beperkingen

 • Niet alle bestandstypen worden vergeleken in de gegevensbank. De meeste Office-documenttypen worden echter wel ondersteund, zoals Microsoft Office Word (.doc en .docx), Word Perfect (.wpd), Adobe Acrobat (.pdf), Text documents (.txt .rtf), OpenOffice Text documents (.odt .sxw); maar ook: Internet documents (.html .htm) en ZIPfiles (.zip). De maximum bestandsgroottes zijn 25 MB voor losse documenten en 8 MB voor ZIP bestanden. Kijk op de Ephorus site welke bestandstypen op dit moment ondersteund worden;
 • Bedenk! Wanneer de aangemaakte opdracht verwijderd wordt, levert dit foutmeldingen op in het cursusonderdeel: Grade Center -> Cijfer Nodig.
Share

Leave a Reply