Grade Center: Slimme Weergaves

Vaak wordt in cursussen met groepen gewerkt. Deze kunnen in Blackboard aangemaakt worden (zie daarvoor de pagina “Groep(en) zoeken/openen”).  In het Grade Center kunnen niet direct groepen bekeken worden, alleen individuele personen. Via een kleine omweg is dit wel mogelijk, in dit artikel wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, evenals de andere functies die deze methode met zich meebrengt.

Wat is het?

Het Grade Center kent de optie “Slimme weergave”. Met deze functie is het mogelijk bepaalde regels in te stellen waardoor maar een select aantal personen uit het Grade Center getoond worden. Het is onder andere mogelijk om alleen personen die in een bepaalde groep zitten weer te geven. Het is daarnaast ook mogelijk om alleen personen weer te geven die aan een bepaald criterium voldoen, naast nog wat andere regels. Als er een regel voor een groep wordt aangemaakt, worden alleen bepaalde personen die toebehoren aan een groep in 1 keer weergegeven. Voor aparte groepen moeten dus aparte slimme weergaven gemaakt worden.

Hoe te gebruiken?

 1. Klik in het Configuratiescherm (links) op “Grade Center” en vervolgens op “Volledige Grade Center”;

  Het Grade Center in het configuratiescherm

  Het Grade Center in het configuratiescherm

 2. Je ziet nu een overzicht van het Grade Center. Ga met de cursor naar de knop “Beheren”, er klapt nu een menu uit naar beneden toe. Klik in dit menu op “Slimme weergaven”;

  Beheren slimme weergaven

  De knop naar het beheren van slimme weergaven

 3. Klik in het volgende scherm op de knop “Slimme weergave maken”;

  nieuwe slimme weergave maken

  Een nieuwe slimme weergave maken

 4. Je zit nu in het scherm om een nieuwe weergave te maken. Geef de weergave een naam en eventuele beschrijving. Als je het vakje “Toevoegen als favoriet” aanvinkt, dan is deze weergave altijd direct beschikbaar in je configuratiescherm onder Grade Center;
 5. Bij “selectiecriteria” kun je selecteren aan welke criteria een ingeschreven student moet voldoen om weergegeven te worden in de slimme weergave. Selecteer bijvoorbeeld onder “Weergavetype” het selectievakje “Cursusgroep”. Bij “Selectiecriteria” kan dan worden gekozen in welke groep een student moet zitten om in deze weergave weergegeven te worden. Onder het kopje “Filterresultaten” kan worden aangegeven welke kolommen moeten worden weergegeven en welke niet. Bij ieder selectiecriterium staat waarvoor zij gebruikt kunnen worden om gebruikers te filteren (prestatie, gebruiker, categorie en status, aangepast);
 6. Klik op “Verzenden”. De nieuwe slimme weergave staat nu in de lijst van slimme weergaven. Als je nu op de titel van de weergave klikt, kun je de weergave zien.

  slimme weergave regels instellen

  De slimme weergave regels instellen

Beperkingen

Als er geen groepen (of andere zaken waarop regels gemaakt worden) aanwezig zijn, dan zullen deze vanzelfsprekend ook niet weergegeven worden.

Share

Leave a Reply