Opdrachten (voorheen Dropbox)

Het idee achter opdrachten is, dat er bestanden kunnen worden ingeleverd, waar vervolgens door een beoordelaar een cijfer aan kan worden toegekend.

Onderstaande tekst en afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de huidige versie. De werking is echter eender.

Wat is het?

Opdrachten worden voorbereid door docenten. Studenten kunnen daarna aan de slag gaan. Als zij de tekst en eventuele documenten af hebben, kunnen deze worden ingeleverd via Blackboard. De docent kan ook een einddatum en eindtijd instellen. Na deze tijd kan de opdracht niet meer worden ingeleverd.

Hoe te gebruiken?

Voor studenten: een opdracht inleveren

 1. Selecteer in het cursusmenu het inhoudsgebied met de opdracht. Selecteer bijvoorbeeld het gebied “Opdrachten”;
 2. Klik op de naam van de opdracht. De pagina Opdracht uploaden wordt weergegeven;
 3. Vul indien nodig het tekstvak “Opdrachtmaterialen” in;
 4. Klik op “Bladeren in mijn computer” en selecteer het bestand dat je wilt bijvoegen;
 5. Geef een waarde op voor “Titel koppeling”. Als je dit veld leeg laat wordt de bestandsnaam gebruikt als koppelingstitel;
  • Cursusleiders kunnen opdrachten maken waarvoor geen bestanden hoeven te worden bijgevoegd om ze te voltooien. In dat geval kun je een opdracht verzenden zonder bijgevoegd bestand;
 6. Vul indien nodig het veld “Opmerkingen” in;
 7. Klik op “Verzenden” wanneer de pagina is voltooid.

  Opdracht uploaden

  Opdracht uploaden

Voor docenten: een opdracht maken

 1. Activeer de bewerkingsmodus en ga naar het cursusgebied waar je een opdracht wilt maken;
 2. Wijs bovenin op de knop ”Beoordeling opstellen” om de beschikbare opties weer te geven;
 3. Selecteer Opdracht;

  Nieuwe opdracht selecteren

  Nieuwe opdracht selecteren

 4. Typ op de pagina “Opdracht maken” een naam voor de opdracht. Studenten klikken op deze naam om toegang te krijgen tot de opdracht;
 5. Kies een eventuele kleur;
 6. Typ in het vak “Instructies” instructies voor de opdracht. Gebruik de functies van de teksteditor om de tekst op te maken en desgewenst afbeeldingen, koppelingen, multimedia, mashups en bijlagen toe te voegen. Bijlagen die met de teksteditor worden toegevoegd kunnen gestart worden in een nieuw venster en voorzien worden van alternatieve tekst om de bijlage te beschrijven;
 7. Voeg eventueel een bestand toe via de optie Bladeren in mijn computer. Het is niet mogelijk om vanuit Cursusbestanden bestanden te koppelen aan een opdracht;
 8. Geef een waarde op voor “Mogelijk aantal punten”;
 9. Schakel het selectievakje “De opdracht beschikbaar maken in” als de opdracht meteen beschikbaar moet zijn;
 10. Geef een waarde op voor “Aantal pogingen”. Het inschakelen van de optie Meerdere pogingen betekent dat studenten werk voor een opdracht meerdere keren kunnen insturen en dat ze voor elke inzending feedback en een cijfer krijgen;
 11. Gebruik de datum- en tijdvelden “Weergeven vanaf” en “Weergeven tot” om de beschikbaarheid van de opdracht in te stellen. Schakel de selectievakjes “Weergeven vanaf” en “Weergeven tot” in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen;
 12. Selecteer desgewenst een einddatum;
 13. Selecteer bij “Ontvangers” de optie “Alle studenten afzonderlijk” als iedere student de opdracht individueel moet inleveren, of “Groepen studenten” als een groep de opdracht moet inleveren. Let op: hiervoor moeten wel al groepen gemaakt zijn in Blackboard. Zie hiervoor de pagina “Groep(en) zoeken/openen”;
  • Als je hebt gekozen voor “Groepen studenten”, selecteer dan de groep of groepen in het vak “Te selecteren items”. Als je verschillende groepen wilt selecteren in een rij, houd je Shift ingedrukt terwijl je op de gewenste groepen klikt. Je kunt groepen selecteren die niet naast elkaar staan, door Ctrl ingedrukt te houden terwijl je op de groepen klikt;
  • Klik op de pijl-rechts om de geselecteerde groepen over te brengen naar het vak “Geselecteerde Items”;
 14. Klik op Verzenden.

  De opdracht maken

  De opdracht maken

Voor docenten: opdrachten beoordelen

 1. Ga links naar het configuratiescherm en klik op “Grade Center”;
 2. Klik op “Opdrachten”;
 3. Als je een bepaalde opdracht wilt nakijken, wijs je de cel aan om de actiekoppeling weer te geven en klik je hierop om het contextmenu te openen. Vervolgens klik je op “Poging”;
  • Als je alle inzendingen wilt beoordelen, wijs je de kolomkop aan om de actiekoppeling weer te geven en klik je hierop om het contextmenu van de kolom te openen. Vervolgens klik je op Cijfer voor poging toekennen;

   Een ingeleverde opdracht selecteren

   Een ingeleverde opdracht selecteren

 4. Vouw het gebied Opdrachtinformatie uit om de naam van de opdracht te bekijken, evenals de instructies, bijbehorende datums en de status van de poging;
 5. De inhoud van de inzending kun je vinden onder “Huidige poging doornemen”. Klik op de bestandsnaam om bijgevoegde bestanden te bekijken;
 6. Typ een numerieke waarde in het vak “Cijfer”;
 7. Typ desgewenst feedback bij “Feedback voor gebruiker” en voeg bestanden bij die de student moet doornemen;
 8. Typ desgewenst tekst in het vak “Aantekeningen cursusleider” en voeg bestanden bij (niet zichbaar voor studenten);
 9. Klik op “Opslaan en afsluiten” om terug te gaan naar Grade Center.
  Klik op “Opslaan en volgende” om de volgende gebruiker weer te geven.
  Klik op “Voorgaande weergeven” om de vorige gebruiker weer te geven.

  Een punt toekennen

  Een punt toekennen

Beperkingen

 • Bedenk! Wanneer de aangemaakte opdracht verwijderd wordt, levert dit foutmeldingen op in het cursusonderdeel: Grade Center -> Cijfer Nodig. Reeds beoordeelde opdrachten bekijken in het Grade Centrum levert geen foutmelding op.
Share

3 thoughts on “Opdrachten (voorheen Dropbox)

 1. Na het aanmaken van een groepsopdracht, verschijnt dezen niet in het gradecentre. is er iemand bekend met dit probleem? Enig idee wat hiervan de oorzaak is?

 2. Opdrachten verschijnen pas in het Grade Center, nadat een groep deze opdracht heeft gemaakt en ingeleverd. Als het goed is, zou u daarna de opdracht van deze groep moeten zien staan bij het Grade Center met status ‘Cijfer nodig’.

 3. casus:
  ik heb een BB omgeving met 300 studenten die lid zijn
  Voor een project werk ik met 10 studenten
  Die studenten heb ik geplaatst in een groep

  De studenten moeten individueel een opdracht in leveren

  Als ik de instelling gebruik die hierboven genoemd staat dan kunnen alle 300 ingeschreven studenten de opdracht inleveren.

  Kan ik ook een selectie maken van de 10 studenten

  Nu kan ik er alleen voor kiezen om ze ALS groep een document in te laten leveren
  Of alle afzonderlijk ingeschreven leden kunnen inleveren

  groeten

Leave a Reply