Content Collection: mijn inhoud, cursusinhoud en instellingsinhoud.

Content Collection: Inhoud

Content Collection: Inhoud

In de linker menubalk zie je onder ‘Content Collection’ verschillende onderdelen staan: Mijn inhoud, Cursusinhoud en Instellingsinhoud. In deze blog staan de verschillen uitgelegd.

Wat is het?

Drie verschillende mappen die allemaal gaan over het delen van content; maar alle drie zijn ze net even anders.

De map ‘mijn inhoud’ is een persoonlijke map; alleen maar beschikbaar voor jou zelf en afgeschermd van anderen. Hierin staat ook je portfolio en deze kan je wel met anderen delen.

De map ‘cursusinhoud’ geeft mappen aan van de cursussen waar je aan deelneemt. Content die hier staat is beschikbaar voor alle cursisten en de betreffende docenten van de cursus. Als docent is dit je persoonlijke map.

De map ‘instellingsinhoud’ is een ruimte waarin mappen worden gemaakt voor groepen die vak- of cursus overschrijdend zijn. Hierin deel je content met gebruikers in een bepaalde groep.

Daarnaast bestaat er nog de map ‘Bibliotheekinhoud’. De gegevens die hierin worden opgeslagen zijn te lezen door alle systeemgebruikers.

In de map ‘Bladwijzers’ kun je koppelingen maken naar mappen in de Content Collection.

Hoe te gebruiken?

Deze mappen zijn erg handig in verband met rechten die je aan content wil geven, wie mag welke bestanden wel en niet lezen. ‘Mijn inhoud’ is erg handig om je portfolio in bij te houden en om deze dan vervolgens te delen met docenten (als je hiervoor rechten hebt gekregen van je docent). In ‘cursusinhoud’ staan gegevens en content van je cursus, maar is ook handig om zo content te delen met je docent. ‘Instellingsinhoud’ is handig om samen te werken, vooral als je in overkoepelende groepen werkt.

Hoe je informatie kan toevoegen en wijzigen kan je lezen in dit artikel.

Linker menubalk in de Content Collection

Linker menubalk in de Content Collection

Hoe maak je een bladwijzer?

  1. Klik op de knop ‘Bladwijzers’ in het hoofdscherm van de Content Collection;
  2. Klik daarna op de knop ‘Bladwijzer maken’, linksboven in het scherm van ‘Bladwijzers’;
  3. Vul het veld ‘Bladwijzernaam’ in, deze naam komt in de lijst van bladwijzers te staan;
  4. Klik achter ‘Bladwijzerlocatie’ op ‘bladeren’ en selecteer de map waarvan je een bladwijzer wilt maken en klik op ‘Verzenden’;
  5. Klik nogmaals op ‘Verzenden’;
  6. Nu zie je je nieuwe bladwijzer in de lijst van bladwijzers staan.

Beperkingen

  • Als student heb je rechten nodig van je docent om content te kunnen invoegen in een cursusmap (‘cursusinhoud’);
  • Ook heb je speciale rechten nodig om iets te kunnen bewerken in de map ‘instellingsinhoud’.
Share

Leave a Reply