Content Collection: materiaal uploaden

In de content collectie bevindt zich het materiaal van een of meerdere cursussen. Hier kan een docent materiaal aan zijn cursus toevoegen. Een student kan alleen iets toevoegen aan bepaalde onderdelen als hij/zij hier rechten voor heeft ontvangen van de betreffende docent. In deze blog wordt uitgelegd hoe je materiaal kan uploaden naar je eigen Content Collectie.

Wat is het?

Iedere cursus heeft zijn eigen content collectie. Een docent kan hier bestanden aan toevoegen, bijvoorbeeld plaatjes, video’s en tekst; maar ook zaken als opdrachten en toetsen. Een student kan, mits hij rechten heeft bij een bepaalde cursus, ook bestanden toevoegen. Dit is dan nodig om een opdracht af te maken, maar soms ook voor andere zaken.

Hoe te gebruiken?

De content collection kan op verschillende manieren benaderd worden. In het hoofdscherm van Blackboard staat een tab genaamd “Content Collection”, hier staat het algemene overzicht van jouw content collectie. Als docent of student met map-rechten kun je nieuwe items maken, hier media aan toevoegen, en vanuit hier, kan ook content worden toegevoegd aan de content collectie.

Als docent:

Manier  1:

  1. Klik op de tab “Cursussen”
  2. Klik op een cursus die je geeft;
  3. Klik linksboven in het cursusoverzicht op de “+” en dan op “Inhoudsgebied maken”;
Een inhoudsgebied maken

Een inhoudsgebied maken

  1. Vul een naam in. De inhoudsmap komt nu links erbij te staan;
  2. Klik op de zojuist aangemaakte map;
  3. Klik op “Inhoud bouwen”;
Inhoud bouwen

Inhoud bouwen

 1. Kies het gewenste item;
 2. Volg de instructies op het scherm. Bij de meeste items kun je zelf vanaf je computer iets uploaden, en soms een bestaande link vanaf internet gebruiken. Op deze manier wordt het bestand meteen aan de Content Collection toegevoegd  bij de betreffende cursusmap.

Manier 2:

 1. Klik op de tab “Content Collection”;
 2. In de linker tab “Cursusinhoud” staat alle media die via de bovenstaande Manier 1 zijn toegevoegd, en alle media die behoort bij cursussen waar je voor staat ingeschreven. Klik hierop;
 3. Klik op een van de mappen van een cursus die je zelf geeft;
  • Een andere manier om hier te komen is om zoals bij manier 1 stap 1 en 2 uit te voeren, en vervolgens links in “Configuratiescherm” op “Content Collection” klikken zodat deze uitklapt;
  • Klik nu op het gedeelte waar je precies content naar wilt uploaden (meestal de code van je cursus).
 4. Ga naar de knop bovenin “Uploaden” en klik op “Bestanden uploaden”;

  Bestanden uploaden

  Bestanden uploaden

 5. Er verschijnt nu een scherm waarin je meerdere bestanden en mappen tegelijk kunt uploaden vanaf je computer. Afhankelijk van welke browser en instellingen je gebruikt zal je kunnen worden gevraagd om een ActiveX element of een Java plugin te runnen. Geef hier toestemming voor indien nodig. Tip: Kijk beneden bij Beperkingen voor Bekende Fouten;
 6. Je kunt nu een of meerdere bestanden en/of mappen vanaf je computer slepen naar het vak waar dit voor bedoeld is, of je kunt op “Bladeren” klikken om op je computer te zoeken naar bestanden;
 7. Alle bestanden komen in een rijtje te staan. Vink eventuele opties aan die onder het upload-vak staan;

  Bestanden slepen of bladeren naar de content collection

  Bestanden slepen of bladeren naar de content collection

 8. Als je alle benodigde bestanden in het upload-vak hebt staan, klik dan op “Verzenden”. De bestanden worden geüpload, en je wordt terugverwezen naar de “Cursusinhoud” map.

Bovenstaande kan ook uitgevoerd worden in de “Mijn inhoud” map die boven de map “Cursusinhoud” staat.

 

Als student:

 1. Klik op de tab Content Collection;
 2. Klik op Mijn Inhoud.
  • Je kan ook op Cursusdocumenten klikken en vervolgens in het rechter frame op een map waarvoor je uploadrechten hebt gekregen. Vraag hiernaar bij je docent.
 3. Volg de stappen 4 t/m 8 van Manier 2 voor docenten.

Beperkingen

 • Gevolgen van Java-update voor Blackboard:  Java update 7u51 van 14 januari 2014 heeft tot gevolg dat het uploaden van meerdere files in de Content Collection van Blackboard niet meer werkt. Als workaround wordt voorgesteld het uploaden van een enkel bestand. Bij die functie wordt geen gebruik gemaakt van Java. Via BBDrive is het wel mogelijk om meerdere bestanden tegelijk te uploaden;
 • Als je geen rechten hebt voor een bepaalde map, kun je daarin niks uploaden;
 • Als je geen administrator/beheerders rechten hebt op de betreffende PC / Notebook, mislukt de installatie van de genoemde plugins en kun je niks uploaden;
 • Internet Explorer 9 schijnt de installatie van de plugins niet toe testaan. Het verruimen van de rechten / verlagen van de beveiliging levert geen uploadmogelijkheid. Installeren van een alternatieve browser op de PC / Notebook, zonder andere wijzigingen, levert wel een positief resultaat op.
Share

Leave a Reply