Een teamproject: een wiki

De belangrijkste functie van een wiki is het delen van kennis. In Blackboard kunnen alle deelnemers aan een cursus kennis met elkaar delen via een wikipagina. Dit is met name interessant voor studenten die interesses willen delen. Voor docenten is het interessant dat ze studenten kunnen beoordelen aan de hand van hun bijdrage aan een wiki.

Wat is het?

Wikipedia is het meest bekende voorbeeld van wiki-gebruik. Gebruikers kunnen wikipagina’s aanmaken en zo hun kennis delen met andere gebruikers. Welke gebruikers dat zijn bepaalt de cursusbouwer. Blackboard 9 bevat ook deze functie, voor studenten is het met name interessant om informatie uit te wisselen. Docenten kunnen een wiki gebruiken als opdracht.

 

Hoe te gebruiken?

Stap 1: Wiki aanmaken door de docent

De wiki is te vinden onder tools, deze moet wel zichtbaar zijn (als dit niet het geval is staat er ‘Deze koppeling is verborgen’). Door de tool aan te klikken krijgt een docent een overzicht van de wiki’s die zich in de cursus bevinden.  Bij een nieuwe opdracht kan de docent een nieuwe opdracht aanmaken. Natuurlijk moeten een naam en een omschrijving worden opgegeven. Verder zal de beschikbaarheid moeten worden aangegeven, zo kan er worden aangegeven of de beschikbaarheid direct ingaat.

 

Maar een docent kan ook een beperkte weergave opgeven, als de studenten een bepaalde periode hebben om aan de opdracht te werken.

In het geval van een opdracht moet bij wikideelname  ‘bewerkbaar’ worden aangevinkt, zodat de studenten de mogelijkheid krijgen om wikipagina’s aan te maken.

Mocht de docent ook een punt willen toekennen aan de studenten dan kan dit worden aangegeven bij de beoordeling (geef hierbij het mogelijk aantal punten op).

 

Stap 2: Bewerken door de student

Vervolgens kan de student onder de tool ‘wiki’s’ zien welke wiki’s door de cursusleiders zijn aangemaakt. Klikt de student op de betreffende wiki dan kan hij pagina’s toevoegen waarin hij zijn bijdrage kan leveren.

 

Stap 3: Beoordeling door de docent

Nadat de student een wikipagina heeft aangemaakt en hier (al dan niet samen met een college) aan heeft gewerkt, kan de docent de inhoud bekijken.

Onder geschiedenis zijn per wikipagina de verschillende versies te zien en de auteur die de laatste wijzigingen heeft gedaan. Door twee versies aan te klikken kunnen de wijzigingen overzichtelijk worden aangegeven.

In dit geval zie je dat het woordje ‘niet’ nieuw is geplaatst, voor details hierover zie het tabje ‘Legenda’. Een andere functionaliteit voor de docent is om een opmerking (feedback) toe te voegen aan een wikipagina. Als laatste kunnen alle deelnemende studenten een beoordeling krijgen voor hun inbreng in de wiki.

In het wiki-overzicht is rechtsboven een knopje ‘Deelname en beoordeling’ te vinden, via deze weg is een overzicht van de studenten te verkrijgen die een bijdrage geleverd hebben. Hier is eenvoudig af te lezen hoe groot het percentage tekst is dat ze hebben geschreven (percentage aan de hand van het aantal woorden) en het aantal wikipagina’s dat ze binnen de betreffende wiki hebben geschreven (ook percentage). Door op de naam van de student te klikken worden vervolgens meer details weergegeven en kan ook een cijfer worden gegeven. Deze informatie is ook beschikbaar wanneer vanuit het Grade Center (wanneer daarvoor gekozen is) in de juiste kolom bij de juiste studentnaam gekzoen wordt voor details weergeven.

 

Stap 4: Evaluatie door de student

De student kan in zijn wiki-overzicht de gemaakte pagina’s en de verkregen opmerkingen inzien.  Ook kan hij hier zijn cijfers inzien.

Beperkingen

  • Je kunt niet zien hoeveel tijd studenten hebben besteed aan hun wikipagina.
  • Er kan slechtst één persoon werken aan een wikipagina, het is niet mogelijk om met meerdere mensen tegelijk aan dezelfde pagina te werken.

 

Share

Leave a Reply