Vertalingen in Blackboard

Blackboard is van oorsprong een engelstalig programma. Uiteraard wordt ook versie 9.1 in een Nederlandse- en in een Dutse vertaling aangeboden.

Algemeen

De vertaling in het Nederlands levert op een aantal momenten echter (mogelijk) onverwachte resultaten. Deze staan hieronder vermeld. Daarnaast is het in deze versie ook mogelijk om module- en knopnamen van een eigen vertaling te voorzien. Hiermee kan een cursus nog beter aangepast worden aan de studentengroep waarvoor hij bedoeld is. Een van de consequenties van deze eigen ‘vertaling’ is echter wel dat bij een verandering in de taalinstelling op een later moment, deze gewijzigde module- en knopnamen niet mee vertaald worden.

Je persoonlijke taalinstelling veranderen kan overigens via de weg:

  • Home -> Personal information -> Change personal settings -> 2. Select language pack;
  • Home -> Persoonlijke gegevens -> Persoonlijke instellingen wijzigen -> 2. Taalpakket selecteren;
  • Home -> Persönliche Daten -> Persönliche Einstellungen ändern -> 2. Sprachpaket auswählen.

Vertalingen

Engels Nederlands
Announcements / Messages Mededelingen / Berichten
Collaboration samenwerking
Course Cartridge cursus cassette, een complete set leermiddelen, aangeboden door een wetenschappelijke uitgever
Discussion board discussieruimte, forum
Glossary woordenlijst
Journal dagboek, journaal
Mashup blijft onvertaald, betekent letterlijk: gecombineerd presenteren (zie: wikipedia)
Recycle hergebruiken, terwijl (opgelet!) verwijderen de daadwerkelijke actie is
Test / Survey / Pool toets, enquete (zonder puntentoekenning), pool (poel van mogelijke vragen voor een toest of enquete). In plaats van enquete tref je ook de term proeftoets aan. Hiermee wordt hetzelfde bedoeld.

Share

Leave a Reply