Voorwaardelijke (adaptieve) content ter beschikking stellen

Content, zoals Office documenten, links en folders kunnen op basis van een aantal vastgestelde criteria beschikbaar worden gesteld. De term die daarvoor binnen Blackboard gebruikt wordt is ‘Adaptieve Inhoud’.

Wat is het?

Adaptieve beschikbaarstelling biedt de mogelijkheid om content op basis van tijdstip, lidmaatschap van een groep, cijferbasis en/of cijfer review vrij te geven.
Blackboard kent hiervoor twee mogelijkheden:

 • Adaptieve Inhoud, werkt met standaard regels. Deze optie wordt hier behandeld.
 • Adaptieve Inhoud: Geavanceerd, hier moet je je eigen regels ontwikkelen door gebruik te maken van de knop ‘Regel maken’. Door meerdere regels met criteria aan te maken kan het toegangsniveau verder verfijnd worden. De optie wordt hier niet behandeld.

Hoe te gebruiken

Startpunt:

 • Ga via de Blackboard Startpagina naar een cursus;

 • [Inhoud] maak je achteraf “adaptief”;
 • Klik in het menu op [Inhoud] of een ander onderdeel van het menu waar het item (content) staat;
 • Klik op de keuzepijl naast de naam van een bestaand! item;
 • Klik op [Adaptieve Inhoud];

 

 • Het volgende venster kent vier mogelijkheden:
 • 1. Datum zorgt ervoor dat er een beperkte periode opgegeven wordt waarbinnen de content voor de gebruiker beschikbaar is. Het volstaat hier één of twee data/tijden in te vullen;
 • 2.Lidmaatschap geeft de mogelijkheid om aan een specifieke gebruiker en/of groep toegang te verlenen tot de content. Dat kan door de username via [Bladeren] op te zoeken in het venster dat daarna verschijnt. Vink één of meer gebruikers aan in klik op [Verzenden];
 • De naam van de gebruiker wordt aan de regel Lidmaatschap toegevoegd;
 • 3. Cijfer geeft de mogelijkheid om op basis van binnen de cursus behaalde resultaten toegang te verlenen. Voorwaarde om gebruik te maken van deze regel is de beschikbaarheid van minimaal één opdracht of toets in het Grade Center;
 • Selecteer bij [Een Grade Center kolom selecteren] een item uit het Grade Center;
 • Daarna kan ingesteld worden of een gebruiker bijvoorbeeld minstens één keer een poging moet hebben gedaan voor een bepaalde opdracht of dat de gebruiker een bepaald cijfer moet hebben behaald. In onderstaand voorbeeld moet de gebruiker minimaal 56 punten of meer hebben behaald op opdracht 1;
 • 4. Doorneemstatus geeft de mogelijkheid om content beschikbaar te stellen als een gebruiker een bepaald onderdeel van de cursus bekeken heeft;
 • Klik op de knop [Bladeren] naast het veld [Selecteer een item]. Selecteer in het venster dat dan geopend wordt het item dat de gebruiker bekeken moet hebben alvorens het item waarvoor deze regel geldt, te kunnen zien.
 • Voorwaarde is dat hiervoor bij een item de Doorneemstatus geactiveerd is. Dat kan door naast het item dit aan te klikken;
 • Als de doorneemstatus niet geactiveerd is, zal Blackboard bij de keuze voor een onderdeel van de cursus dat voor de regel Doorneemstatus gebruikt wordt, de Doorneem Status automatisch activeren;
 • Klik op [Verzenden] om de regel(s) te activeren bij het betreffende item.

Let op:

 • Als cursusleider of cursusbouwer kan je pas Adaptieve Inhoud toevoegen als de [Bewerkingsmodus is] op [Aan] staat.
 • Als je een eindtijd instelt waarop het item beschikbaar is, is het item na die eindtijd niet meer voor gebruikers zichtbaar, maar wel voor de cursusleiders, cursusbouwers, docenten, onderwijsassistenten.

Beperkingen

 • Er zijn vooralsnog geen beperkingen bekend.
Share

Leave a Reply