Cursusrollen

Cursusrollen bepalen de toegang tot de inhoud en tools in een cursus.

Wat is het?

Elke gebruiker krijgt een rol voor elke cursus (of organisatie) waaraan hij of zij deelneemt. Zo kan een gebruiker in een bepaalde cursus een rol als Student hebben en in een andere cursus een rol als Cursusbouwer. Cursusleiders kunnen gebruik maken van deze rollen om een deel van de verantwoordelijkheid voor het beheer van de cursus te delegeren. Het gebruik van deze rollen voor organisaties, werkt op vergelijkbare wijze. De invulling van de rollen is op dit moment (medio 2012) onderwerp van discussie. Onderstaande informatie is daarmee beperkt houdbaar.

Hoe te gebruiken

Een cursusleider kan via het Control Panel van een cours gebruikers toevoegen en de rollen aanpassen.
Startpunt: Course – Control Panel – Users and Groups – Users
Standaard zijn de volgende cursusrollen aanwezig:

 Cursusbouwer  De Cursusbouwer kan inhoud toevoegen aan de cursus.
 Corrector  De Corrector heeft toegang tot alle gebieden onder Toetsen
 Cursusleider  De Cursusleider heeft de meeste rechten in een cursus. Naast het aanpassen van de inhoud en inrichting van een cursus geeft het ook rechten om o.a. gebruikers toe te voegen aan de cursus, rollen te verdelen onder gebruikers, tools in te stellen en groepen te beheren.
 Student  De Student heeft toegang tot de cursus en kan alle buttons gebruiken die tot zijn beschikking staan. De Student heeft geen toegang tot het Control Panel.
 Onderwijsassistent  De Onderwijsassistent kan de meeste aspecten van de cursus beheren, m.u.v. het instellen van gebruikers.
 Gast  Deze rol geeft beperkt toegang tot de inhoud van een Cursus. DeCursusleiderbepaalt welke onderdelen wel/niet beschikbaar zijn binnen een Cursus. De (interactieve) tools en mededelingen zijn niet toegankelijk voor een Gast.
 Waarnemer  Op systeemniveau is het mogelijk de rol Waarnemer aan een persoon te koppelen. De Cursusleider van een cursus bepaalt of eenWaarnemer toegang krijgt tot één cursus met als doel het observeren van een specifieke deelnemer van een cursus.

 

Instellen van de rollen

Rollen instellen bij het toevoegen van gebruikers

Bij het inschrijven van gebruikers in een cursus kan de rol van de gebruiker gekozen worden. Dit gebeurt als volgt:

 • Open de cursus waarin een of meer gebruikers moeten worden ingeschreven;
 • Kies onder het configuratiescherm voor [Gebruikers en groepen] en vervolgens voor [Gebruikers];
 • Klik op [Gebruikers zoeken om in te schrijven];
 • Zoek en selecteer de gebruiker;
 •  Kies bij [Rol] de rol van de gebruiker(s) die worden ingeschreven;
 • Klik op Verzenden.

Rollen wijzigen bij bestaande gebruikers in een cursus

 •  Open de cursus waarin de rollen gewijzigd moeten worden;
 • Kies onder het configuratiescherm voor [Gebruikers en groepen] en vervolgens voor [Gebruikers];
 • Klik achter de gebruiker van wie de rol moet worden gewijzigd op de [menuopties];
 • Kies voor [Rol van gebruiker in cursus wijzigen];
 • Kies de gewenste rol en klik op [Verzenden].

 

Via de optie Beschikbaarheid van gebruiker in cursus wijzigen kan een cursusleider bepalen of een gebruiker toegang heeft tot de cursus.

Let op: Systeembeheerders kunnen wijzigingen aanbrengen in de rechten die bij een rol horen. Dit geldt ook voor de naamgeving van de rollen.

Beperkingen

 • Er zijn vooralsnog geen beperkingen bekend.
Share

Leave a Reply