De agenda gebruiken

Belangrijke momenten in een cursus kunnen eenvoudig vastgelegd worden in de agenda van die cursus. Hoe dat gaat wordt in dit artikel uitgelegd.

Wat is het?

De cursusagenda wordt door de docent gevuld en is daarna voor alle cursusdeelnemers beschikbaar.

Hoe te bereiken?

Vanuit de Blackboard Homepage kom je terecht bij de door jou gekozen cursus.

  • Open de cursus waaraan de agenda moet worden toegevoegd;
  • Klik in de kolom cursusbeheer op de knop Cursustools en daarna op Cursusagenda;
  • Selecteer in het (rechter)scherm [Cursusagenda: weergeven op Dag], d.m.v. de pijlen [<][>], de juiste dag. Klik daarna op de button [Cursusgebeurtenis aanmaken];
  • Blok 1: Vul in het veld [Naam van gebeurtenis] de naam van de gebeurtenis in en geef eventueel een beschrijving in het veld [Beschrijving van gebeurtenis];
  • Blok 2: Kies in het veld [Datum van gebeurtenis] een datum en geeft een begin- en eindtijd bij [Tijd van gebeurtenis];
  • Blok 3: Klik op de knop [Verzenden].

Beperkingen

Er zijn vooralsnog geen beperkingen bekemnd

Share

Leave a Reply